Analyse
Voorkeurrechten: reageer tijdig 1 jaar geleden - woensdag 3 augustus 2016

Reageer altijd op de berichtgeving van uw bankier in geval een bedrijf waarvan u het aandeel aanhoudt, een kapitaalverhoging doorvoert.

Doet u dit niet, dan zijn uw voorkeurrechten straks niets meer waard.
In alle gevallen geldt dan ook één cruciaal advies: negeer de operatie niet. Als u beslist om niet in te tekenen, verkoop dan uw rechten.

 

Kapitaalverhoging

Bij een kapitaalverhoging wenst een onderneming geld op te halen door bijkomende aandelen uit te geven. Ze doet dat om bijvoorbeeld een grote investering te kunnen financieren of om de schuldenlast te verminderen.

Gebeurt zo’n verrichting met voorkeursrecht, dan krijgen de bestaande aandeelhouders de eerste, en soms enige, keur om in te tekenen. Zo wordt voorkomen dat het aandeelhouderschap te veel verwaterd wordt. Door de uitgifte van nieuwe aandelen wordt het dividend onder een groter aantal aandeelhouders verdeeld. Tekent u niet in op de verhoging, dan zult u minder van de koek krijgen.

In de praktijk krijgen de bestaande aandeelhouders een aantal rechten, ook wel claims genoemd, waarmee ze voor een bepaalde prijs de nieuwe aandelen kunnen kopen. Die prijs ligt gebruikelijk (fors) onder de koers van het aandeel vóór de kapitaalverhoging. Dat is zo om de operatie voldoende sexy te maken.

U hebt als aandeelhouder altijd twee opties: intekenen of niet. Die keuze zal afhangen van de voorwaarden van de emissie en van het potentieel van het aandeel.

Het geval van ArcelorMittal

De grootste staalproducent ter wereld wenste half maart 3 miljard euro op te halen om de schuld terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau.

Details van de operatie:
– Per aandeel krijgt u 1 recht.
– Per 10 rechten kunt u 7 nieuwe aandelen kopen tegen de prijs van 2,2 euro per nieuw aandeel.
– De rechten worden verhandeld tussen 15 maart en 24 maart.
– Koers van het aandeel vóór de operatie: 4,839 euro

Stel dat u op de vooravond van de operatie in het bezit bent van 1 000 aandelen ArcelorMittal. Wat betekent zo’n kapitaalverhoging voor u?
– U hebt 1 000 aandelen aan 4,839 euro = 4 839 euro.
– Dankzij die 1 000 aandelen hebt u ook 1 000 voorkeursrechten. Daarmee kunt u intekenen op700 nieuwe aandelen aan 2,2 euro = 1 540 euro.
– Uw portefeuille bestaat nu uit 1 700 aandelen met een totale waar-de van 4 839 + 1 540 = 6 379 euro.
– De gemiddelde prijs per aandeel wordt zo 6 379 / 1 700 = 3,752 euro. Dat is tevens de waarde van het aandeel na de emissie.
– Dat zorgt ervoor dat het voorkeursrecht, dat op 15 maart losgekoppeld werd van het aandeel, een waarde heeft van 4,839 – 3,752 = 1,087 euro.


Onthoud dat de waarde van elk recht 1,087 euro bedroeg. Goed voor 22,5 % van de beurskoers. Dat is veel. Wat te doen?
U tekent in
U geeft uw bank de opdracht om uw rechten uit te oefenen. In dat geval hebt u een veelvoud van 10 rechten nodig om op nieuwe aandelen te kunnen intekenen. Hebt u geen zo’n veelvoud, dan kunt u een deel van uw rechten verkopen om ook aan dat veelvoud te geraken. Of u kunt extra rechten bijkopen zodat u een veelvoud van 10 rechten bezit.

U tekent niet in
U kunt zelf uw rechten verkopen op de beurs. De prijs die u daarvoor zal krijgen, zal afhangen van de koers van het recht. In dit geval schommelde die koers gedurende de verhandelingsperiode van het recht tussen 0,885 euro en 1,333 euro.

U doet niets
U reageert niet. Dit betekent dat u uw rechten behoudt. In tal van gevallen verkoopt uw financiële tussenpersoon na de operatie zelf de voorkeursrechten en krijgt u de restwaarde uitbetaald van uw rechten. Die is gelijk aan de slotkoers van het recht (in dit geval bijvoorbeeld 1,03 euro) minus de kosten.

In het geval van ArcelorMittal was er in het prospectus echter geen procedure voorzien om de niet-uitgeoefende of verkochte rechten automatisch te gelde te maken. Deed u dan ook niets, dan kreeg u ook … niets. Zo verloor u zowat 1 euro per aandeel. Goed voor een verlies van een kleine 30 % op de waarde van uw belegging als we rekening houden met de slotkoers van het aandeel op de laatste dag van de verhandeling van de rechten!

En de banken?
Geen enkele bank verzaakte aan zijn informatieplicht. In alle gevallen werd de klant ruimschoots op voorhand bericht over de operatie en werden de diverse keuzes aan hem voorgelegd. Sommige banken gingen zelfs verder en beslisten om de rechten van de hand te doen van de klanten die niet reageerden.

Ons advies
In het geval van ArcelorMittal is de situatie voor de belegger staalhard. Niets doen betekende altijd een (zwaar) verlies slikken. De default keuze bij gebrek aan een reactie van de aandeelhouder is een vernietiging van de voorkeursrechten, zonder compensatie. Dat zou nooit het geval mogen zijn.

 

Ook vinden we dat de banken de plicht hebben de voorkeursrechten te verkopen wanneer de klanten geen standpunt innemen in zo’n geval. Dat komt voort uit hun plicht om te handelen op een loyale, billijke en professionele wijze in het belang van de klant, zoals de Europese regelgeving MiFID het voorziet. Bravo dus voor Belfius, BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank en Keytrade Bank die correct hebben gehandeld.

 

We vragen dan ook aan de FSMA om de regelgeving hieromtrent aan te scherpen en om erover te waken dat uw bankier handelt als een goede huisvader.

 

Deel dit artikel