Analyse
ENI: we verlagen onze ramingen 1 jaar geleden - vrijdag 26 augustus 2016

ENI blijft lijden onder de lage olieprijs.

En al veerde die in het 2e kwartaal op, de groep slaagde er niet in hiervan te profiteren. Wellicht zal ze voor 2016 rode cijfers schrijven. Niettemin houdt de koers voldoende rekening met de vooruitzichten.

HOUDEN.

 

In het 2e kwartaal lag de olieprijs gemiddeld hoger dan in het 1e kwartaal. Toch slaagde ENI er niet in om hiervan te profiteren. Zelfs zonder uitzonderlijke elementen sloot het het 2e kwartaal af met een verlies van 0,08 EUR per aandeel (terwijl het in het 1e kwartaal net de winstgevendheidsdrempel had bereikt). De gastak woog op het resultaat: de verkopen gingen wereldwijd ± 5 % lager t.o.v. het 2e kwartaal 2015 en 12 % t.o.v. het 1e kwartaal 2016. Tegenwoordig menen we dus dat ENI 2016 in het rood zal afsluiten (zelfs zonder uitzonderlijke elementen). Voorzichtigheidshalve verlagen we dan ook onze winstraming per aandeel voor 2017 tot 0,20 EUR (t.o.v. 0,24 voorheen). Ook onze dividendraming voor het boekjaar 2017 schroeven we terug tot 0,06 EUR bruto (t.o.v. 0,08 voorheen). Daarnaast heeft de groep in juni de onderhandelingen met het Amerikaanse fonds SK Capital voor de verkoop van haar chemiedivisie stopgezet (kon geen akkoord bereiken over het beheer van het bedrijf). ENI verklaarde niettemin dat het nog steeds van plan is om tegen 2019 voor 7 miljard euro aan activa af te stoten.

 

Koers op het moment van de analyse: 13,35 EUR

 

De Italiaanse groep ENI is actief in olie (exploratie en productie, raffinage en distributie, petrochemie) en gas (transport en distributie) en produceert ook elektriciteit.

 

Deel dit artikel