Analyse
BCP schrijft rode cijfers 1 jaar geleden - vrijdag 26 augustus 2016

In het 2e kwartaal heeft de invoering van nieuwe regels m.b.t. dubieuze leningen de waardeverminderingen nog hoger gedreven.

We verlagen onze ramingen maar handhaven ons advies.

HOUDEN.

 

Het 1e halfjaar klokte af op een verlies van 0,003 EUR per aandeel, wat onder de verwachtingen is. Het 2e kwartaal werd afgestraft door de invoering van nieuwe indicatoren m.b.t. dubieuze leningen, waardoor de waardeverminderingen nog zijn toegenomen. De rente-inkomsten klommen met 5,5 % netto, terwijl de commissies netto met 4,6 % terugvielen. Voor de rest leden de bankactiviteiten een verlies dat van het 1e op het 2e kwartaal bijna verzesvoudigde. Reden hiervoor zijn het feit dat de verplichte bijdrages tot het Garantiefonds en Resolutiefonds van Polen en Portugal werden opgetrokken. Ook werd het resultaat fors gedrukt door de sterk gestegen waardeverminderingen (+259 %), o.a. van leningen (+185 %), maar ook van andere financiële activa (waardevermindering herstructureringsfonds voor bedrijven in de bouwsector). De exploitatiekosten zakten met 0,8 % (personeelskosten vielen met 2,3 % terug). Voor 2016 tippen we tegenwoordig op een verlies per aandeel van 0,001 EUR (t.o.v. winst van 0,005 EUR voorheen). Voor 2017 mikken we op een winst van 0,005 EUR per aandeel (t.o.v. 0,008 voorheen).

 

Koers op het moment van de analyse: 0,0182 EUR

 

BCP is de grootste Portugese retailbank, ook actief in andere banksegmenten en in andere regio's (Polen, Roemenië, Turkije, Griekenland, Afrika, VS).

 

Deel dit artikel