Analyse
Moet u nog steeds beleggen in goud en goudmijnen? 2 jaar geleden - vrijdag 8 juli 2016

Waarom? En in welk aandeel, of in welk beleggingsfonds?

De goudkoers sinds 1 januari 2016 (in euro)

+25,3 %

Rendement van de goudmijnsector sinds 1 januari 2016 

(houdt rekening met de koersstijgingen en de uitgekeerde dividenden voor de belegger in euro)

+112,1 %

 

Beleg erin via deze tracker in goud:

– ETFS Gold Bullion Securities

Of koop de volgende aandelenfondsen in goudmijnen

– Lo World Gold Expertise PD

– Tocqueville Gold

 

Vastrentende beleggingen brengen amper nog iets op, de hoop op een renteverhoging in de VS is vervlogen met de Brexit en de aanhoudende on-zekerheid zorgt voor volatiliteit. Geen wonder dat beleggers hun heil zoeken in goud en de goudprijs hoger stuwen. Na een driejarige dip is de goudprijs sinds begin 2016 met 25,6 % geklommen o.a. door de relatief goedkope dollar (munt waarin de goudprijs is uitgedrukt). De vraag naar trackers die in goud beleggen is als een pijl omhoog geschoten. Let wel op! Goud is niet noodzakelijk een belegging voor goede huisvaders. Een rechtstreekse belegging in goud levert u immers geen dividenden en interesten op en is twee maal volatieler dan een belegging in bv. Amerikaanse aandelen (rekening houdend met de wisselkoersen!). Inzetten op goud is dus wel degelijk erg riskant. Beleg er enkel in ter diver-sificatie en voor maximum 5 % van uw portefeuille. Bent u bereid nog meer risico's te nemen, dan kunt u een belegging overwegen in goudmijnen en zo profiteren van het hefboomeffect. Doordat hun winstgevendheid in twijfel werd getrokken, leden goudmijnen de laatste jaren fors verlies. Sinds begin 2016 konden ze in vergelijking met alle andere sectoren).
Deze sector is interessant om uw portefeuille te diversifiëren maar is erg volatiel.

 

 

Door de stijging van de goudprijs en de lagere productiekosten namen de winsten van de goudmijnen fors toe. De aandelenkoersen van de goudmijnen gingen dan ook als een raket de lucht in. Het potentieel is echter niet uitgeput.

 

Deel dit artikel