Analyse
Moet men op beurslievelingen inzetten? 2 jaar geleden - vrijdag 15 juli 2016

Zijn aandelen die van een grote populariteit genieten een gouden kans? Of zijn ze te duur?

Sommige aandelen zijn zeer populair op de beurs. Dat is onder meer het geval voor het Amerikaanse Tesla (actief op het vlak van elektronische wagens), Facebook (sociale netwerksite), het Franse Hermès (luxe) en ook Netflix (video op aanvraag). Waarom is dat? Omdat heel wat beleggers hun aandelenkeuze baseren op hoop dat de activiteiten en de winsten van deze bedrijven stevig zullen groeien. We begrijpen dat. Maar over het algemeen is dit verre van een winnende strategie. Want hoewel de activiteiten veelbelovend zijn, kunnen aan deze aandelen een stevig prijskaartje hangen.

 

Vooruitzichten in de koers

– Als op het moment dat u een aandeel koopt, de vooruitzichten van een bedrijf zo interessant zijn en de marktconsensus zo overtuigd is van haar gelijk, dan is het zeer waarschijnlijk dat die vooruitzichten reeds in de koers zitten. Het beleggersenthousiasme kan zelfs zo groot zijn dat de koers al te ver vooruitgelopen is op de mooie verwachtingen. Dat doet ons besluiten dat een aandeel te duur is. Wil de koers nog aanzienlijk stijgen dan zullen de vooruitzichten, die reeds mooi ogen, moeten worden weggeblazen. Het gaat dan eigenlijk over een mini-zeepbel, die één of meerdere aandelen kan beslaan, een sub-sector of zelfs een volledige sector.
– Helaas doet zich dikwijls het omgekeerde voor en blijken de verwachtingen te optimistisch. De resultaten kunnen onder de verwachtingen uitkomen omwille van de concurrentie, technologische ontwikkelingen, foute beleidskeuzes, enz. In deze gevallen kan de koers van het aandeel aanzienlijk dalen tot grote ontgoocheling van de beleggers. En het gebeurt ook dikwijls dat deze laatsten niet moeten hopen op een dividend want bedrijven die hoge verwachtingen met zich meedragen, zijn vaak ondernemingen die al hun middelen gebruiken om te investeren in groei. Dat was recent het geval bij GoPro (camera’s, -80 % op 12 maanden) en Twitter (sociaal netwerk, -50 %) en dat gebeurt nu momenteel ook bij Netflix.

 

Enkel 1 kans op 3

– Een aandeel wordt duurder naarmate zijn waardering zich baseert op al te hoge groeiverwachtingen. Een aandeel is zeer goedkoop wanneer beleggers het links laten liggen bij gebrek aan duidelijke vooruitzichten.
– Wat leert ons de beursgeschiedenis? De duurste aandelen, die ook nogal snel groeiwaarden worden genoemd, zijn goed voor ongeveer 10 % van de totale aantal aandelen op de beurs en boeken gemiddeld een fors lagere return dan het beursgemiddelde. In de VS bijvoorbeeld bleven deze aandelen over de voorbije 50 jaar gemiddeld jaarlijks 6,8 % achter (in USD). Dat betekent niet dat de keuze voor het ene of het andere aandeel uit deze groep niet winstgevend kan zijn, de return kan soms heel hoog oplopen. Niettemin geven deze aandelen u slechts 1 kans op 3 om beter te doen dan het marktgemiddelde. En u beschikt over geen methode om zeker het kaf van het koren te scheiden.

 

Spectaculaire hausses

Op alle beurzen komen op een bepaald ogenblik sterk stijgende koersen voor, sommige aandelen kunnen zelfs verdrievoudigen op een jaar. De drang kan dan groot zijn om via stock picking ook tot dergelijke resultaten te komen.
Maar dat is niet zo eenvoudig. Hoewel dergelijke koersevoluties indruk maken en vaak in de pers komen, zijn ze eerder uitzonderlijk. De kans is dus klein om een dergelijk aandeel in portefeuille te hebben. En dikwijls komen dergelijke koersexplosies voor bij aandelen die reeds duur waren (en zo worden ze nog duurder). Dat was onder meer het geval met het Franse LVMH begin 2015, net voor het uiteindelijk terugviel. Dergelijke stijgingen zijn dikwijls te zien in sectoren met een hoog technologiegehalte. En elke tegenslag, hoe klein ook, kan voor flinke verliezen zorgen. De koers van de Belgische biotechgroep Celyad verloor bijvoorbeeld 45 % nadat de ontwikkeling van een geneesmiddel mislukte!

 

Discipline en geduld

Is het dan nooit mogelijk om via de aankoop van aandelen de beurs te kloppen? Toch wel! Maar op twee voorwaarden.

 

U moet gedisciplineerd zijn.

Het is de onvermoeibare zoektocht naar goedkope aandelen, op basis van zeer strikte kwantitatieve criteria, die tot de beste resultaten leidt. De kans is immers groot dat de beurs uiteindelijk deze ondergewaardeerde aandelen gaat belonen. Het komt er op neer om de grote namen links te laten liggen wanneer u op zoek gaat naar een zeldzame parel. Zorg er wel voor dat u de kwaliteit van deze brozere bedrijven (schulden, evolutie van de cijfers,...) goed onderzoekt opdat u zich niet blootstelt aan te veel risico's.

 

U moet geduldig zijn.

Modeverschijnselen en veranderingen van de gemoedstoestand op de beurs (zoals nu met Brexit) kunnen ervoor zorgen dat goedkope aandelen voor een lange periode er niet in slagen om hun haussepotentieel te realiseren. Men moet soms 10 jaar geduld kunnen opbrengen om de vruchten van een belegging te plukken. Zo waren de laatste jaren, gekenmerkt door uitlopers van de financiële crisis in 2007/08, niet zeer gunstig voor goedkope aandelen. Vandaag is de conjunctuur dan weer niet positief voor twee sectoren, die aanzien worden als goedkoop: de bank- en oliesector.

 

Deel dit artikel