Analyse
Is beleggen in SolarWorld interessant? 1 jaar geleden - donderdag 28 juli 2016

Sinds de herstructurering van het bedrijf in 2013/2014 is de koers nog altijd niet hersteld.

SolarWorld is één van de gevallen sterren uit de sector van zonne-energie. Zoals verschillende van zijn sectorgenoten is het in 2013 maar net aan een faillissement kunnen ontsnappen.
SolarWorld is volgens ons niet het best geplaatst om te overleven in deze sector die met tal van uitdagingen kampt. Beleg niet in het aandeel daar het te riskant is. Zet evenmin in op de obligaties, die eveneens gepaard gaan met een overdreven hoog risico.

 

Kleine terugblik

Enkele jaren geleden heeft het enorme potentieel op het vlak van de ontwikkeling van zonne-energie de interesse gewekt van tal van (nieuwe) spelers. De instapdrempels (staan voor de instapkosten of de moeilijkheden voor een nieuwe speler om een bepaalde sector binnen te komen) waren niet echt hoog. Maar vooral genoten de bedrijven van aanzienlijke staatssubsidies om zonne-energie van de grond te krijgen.

 

Crisis

Door de crisis zijn de verschillende overheden verplicht geweest om subsidies aan de sector, die vandaag met overproductie kampt, drastisch terug te schroeven. Hoewel de wereldwijde vraag nog steeds in de lift zit (in volume), zijn de prijzen in vrije val. De winstgevendheid van de actoren uit deze sector is zodanig teruggevallen dat verschillende failliet zijn gegaan. Zelfs de grootste groepen ter wereld zoals Suntech (in faillissement) en SolarWorld ontsnapten niet aan deze trend.

 

SolarWorld heeft enkel zijn hachje kunnen redden dankzij de interventie van Qatar. De staat uit het Midden-Oosten heeft het bedrijf geherkapitaliseerd. De sector is vandaag gezuiverd van een flink aantal zowel westerse als Aziatische bedrijven, maar de uitkuis is ongetwijfeld nog niet voorbij. Uiteindelijk zullen enkel de sterkste ondernemingen in staat zijn om te overleven op deze zeer concurrentiële markt.

 

Laat het aandeel links liggen

De grote uitdaging vandaag is ongetwijfeld om de productiekost onder de verkoopkost te krijgen: gemakkelijk te begrijpen maar moeilijk te realiseren. De Duitse groep zal pas dit jaar opnieuw winst boeken terwijl andere actoren al in 2013 weer met winst aanknoopten. Hoewel de financiële situatie is verbeterd (189 miljoen USD cash tegen 406 miljoen aan schulden), hangt de toekomst van SolarWorld vooral van een uitspraak van het gerecht af. De onderneming is immers in een dispuut verwikkeld met de siliciumproducent Hemlock en is in afwachting van een uitspraak, die zeer negatief zou kunnen uitvallen voor SolarWorld. Het proces, dat in 2013 van start is gegaan, kan nog verschillende jaren aanslepen en kan voor de nodige volatiliteit van het aandeel zorgen. Hemlock eist een schadevergoeding en intresten van zo’n 770 miljoen USD, goed voor het omzetcijfer van de Duitse groep over het volledige jaar van 2015!

 

Uiteindelijk is SolarWorld een te speculatief dossier om een aankoopadvies te kunnen geven. We mijden dan ook het aandeel. De belegger die toch een positie in de zonne-energiesector wil opbouwen, richt zich beter naar dossiers van betere kwaliteit: JinkoSolar is onze favoriet. Hij moet echter in het achterhoofd houden dat een belegging in deze sector hoe dan ook zeer speculatief is.

 

Mijd ook obligaties van SolarWorld

De houders van obligaties uitgegeven door SolarWorld hebben de voorbije jaren niet op beide oren kunnen slapen. Om te overleven heeft het bedrijf immers zijn obligaties in 2014 moeten herstructureren. Voor de obligatie die normaal verviel in 2017 hebben de houders in 2014 per belegde 1000 euro verschillende zaken in de plaats gekregen: 6,77 nieuwe aandelen van het bedrijf, 53,52 euro cash en een nieuwe obligatie met een variabele rente en vervaldag in 2019 met een nominale waarde van 451,73 euro. Sindsdien is de koers ongeveer gedeeld door drie. Dit is een bewijs van het wantrouwen over de terugbetaling op de eindvervaldag. Laat uit veiligheidsoverwegingen de obligatie links liggen.

 

Deel dit artikel