Analyse
Bekaert: beperkt potentieel 2 jaar geleden - donderdag 16 juni 2016

Bekaert oogstte sinds begin 2016 een rendement van 41 %!

Na een quasi stagnatie van 3 jaar profiteerde het uiteraard van de remonte van de grondstofprijzen. Maar er is meer: zo bevestigde de groep haar optimisme voor het 1e halfjaar, blijft ze kosten besparen, veren de verkopen in China op en wordt haar technologische leiderspositie goed en wel erkend. Dit zit echter in de koers. In afwachting van de bekendmaking van het (ongetwijfeld solide) halfjaarresultaat mag u

HOUDEN. 

 

Ondersteunende factoren

De groep loopt voor op haar kostenbesparingsplan (door de dalende verkoopprijzen kan ze hiervan echter niet volop profiteren). Verder blijft de situatie in de energiesector (10 % v.d. omzet), die zijn investeringen terugdringt, moeilijk. Maar de banden- en zaagdraadtak zullen de verkopen stutten alsook de winstgevendheid, die eerder werd opgepept door overnames en de afstoting (of stopzetting) van onvoldoende winstgevende activiteiten.

 

Succes in bandendivisie

In 2015 boekte Bekaert 41 % van zijn omzet in de autosector (staaldraad voor bandenversterking). Meer dan 2/3 van de verkopen in Azië (vooral China) waren uit die sector afkomstig. Bekaerts verkoopprijzen horen echter niet tot de beste van de markt. Ook oefenen zijn klanten druk uit op de prijzen in een poging hun kosten te beperken. De groep kan zich echter laten gelden door haar productkwaliteit. Overigens kan ze bogen op een marktaandeel van 29 % (dat nog toeneemt), terwijl haar 5 grootste concurrenten samen een marktaandeel hebben van 43 %. Op termijn wil Bekaert een 1/3 van de markt controleren.

 

Terug naar zonnepanelen

Zaagdraad voor zonnepanelen is goed voor 5 à 6 % van de omzet en is vrij winstgevend. Na de boom eind 2010 kelderden de verkopen, maar ondertussen veerden ze op tot 80 % van de toenmalige hoogtepunten. Het prijzenpeil ligt nu wel 20 à 25 % lager maar op zich lagen de prijzen toen abnormaal hoog. Hierdoor was Bekaert ook enorm winstgevend (wat de concurrentie aanzette haar productiecapaciteit op te drijven).

 

 

 

Rekening houdend met diverse waarderingscriteria, in dit geval de koerswinst-verhouding (dun, in %, rechterschaal) is Bekaert (vet, in EUR, linkerschaal) niet meer goedkoop.

 

Vooruitzichten

In 2012 bereikte de bedrijfsmarge een dieptepunt (3,4 %). Op middellange termijn tipt de groep op 7 %, een niveau dat ze o.i. in het 1e halfjaar al zal bereiken, maar niet over het hele jaar zal aanhouden (risico vertraging bandenmarkt). Dit zal o.i. pas in 2018 het geval zijn. De winst zou dan uitkomen op ±3 EUR per aandeel (2,35 EUR voorzien in 2016). 

 

Koers op het moment van de analyse: 38,85 EUR

 

Het Belgisch bedrijf Bekaert is gespecialiseerd in de verwerking van metalen (draadproducten, filters, composietmaterialen…) en in technologieën voor het aanbrengen van deklagen met metaalvezels. De groep realiseert meer dan 60 % van haar omzet in de groeilanden. Haar belangrijkste afzetmarken zijn de automobielindustrie (40 % van de verkopen), de bouw (25 %) en de energiesector (10 %).

 

Deel dit artikel