Analyse
Vinci: naar een hogere winst in 2016 2 jaar geleden - woensdag 4 mei 2016

De puike resultaten van de erg rendabele concessies worden deels tenietgedaan door de slabakkende bouwpoot die (nog) onder onzekere economische omstandigheden lijdt.

Bij een herstel kan de winst fors hoger gaan. Verkoop dus dit correct gewaardeerde aandeel nog niet.

HOUDEN.

 

De omzet bleef in 2015 min of meer stabiel (-0,5 %) maar zakte in het 1e kwartaal 2016 met 1,8 %. Terwijl de uitbatingen van autosnelwegen en in het bijzonder van de luchthavens een mooie groei optekenden (+8,7 %), boerde de bouw- en infrastructuurpoot achteruit (-3,6 %), vooral in Frankrijk. Wel ging, zowel in Frankrijk als elders, het aantal bestellingen fors hoger (+12 %) en deed de groep enkele overnames buiten de Franse landsgrenzen (Australië, Canada). Ook kon Vinci 2 nieuwe uitbatingscontracten voor 8 luchthavens afsluiten (2 in Japan, 6 in Dominicaanse Republiek). Omwille van de stabilisering van de Franse markt en de onzekere vooruitzichten op bepaalde buitenlandse markten waar Vinci actief is, wil de groep eerst haar winstmarges opkrikken en pas erna de volumes. Zonder overnames en afstotingen rekent ze voor het hele jaar daarom op een lichte omzetdaling, maar tevens op een stijging van zowel de bedrijfswinst als de nettowinst. Ook koopt ze verder eigen aandelen in. Voor 2016 tippen we op een winst per aandeel van 3,83 EUR (3,69 in 2015) en voor 2017 op 3,97 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse: 65,50 EUR

 

De Franse groep Vinci is actief in de bouw, in grote infrastructuurwerken en in de uitbating (concessies) van autowegen, luchthavens …; heeft een participatie in CFE. 

 

Deel dit artikel