Analyse
Repsol: ter diversificatie in de oliesector 2 jaar geleden - dinsdag 17 mei 2016

De Spaanse olieproducent maakte kwartaalresultaten bekend die lichtjes boven onze verwachtingen lagen.

Mede dankzij de remonte van de olieprijs van de laatste maanden klom de koers hierdoor tot ±12 EUR. Het aandeel is riskanter dan dat van Amerikaanse oliegiganten als Chevron en Exxon. Niettemin beschikt het over een aanzienlijk potentieel en mag u het 

KOPEN.

 

Kwartaalresultaten

Over het eerste kwartaal 2016 boekte Repsol een winst van 0,3 EUR per aandeel. En al is dit een daling van 43 % t.o.v. het 1e kwartaal 2015, toch ligt dit resultaat lichtjes boven de verwachtingen. Meteen ook de reden waarom de markten opgetogen reageerden. Gezien de terugval van de olieprijs (gemiddeld 30,3 USD t.o.v. 44,6 USD in 1e kwartaal 2015 en 37,8 USD in 4e kwartaal 2015) vreesde men immers het ergste. Ook brachten andere groepen als BP (houden) en Encana het er minder goed vanaf.

 

In de exploratie en productie boekte Repsol een kleine winst dankzij een fiscale meevaller, een lichte productiestijging dankzij de toegenomen productiecapaciteiten in Venezuela en Brazilië en een daling van de productiekosten.

 

In de chemie en raffinage kan Repsol bogen op stijgende marges in de meeste activiteiten en op mooie verkochte volumes.

 

In het filiaal Gas Natural (gasdistributie, actief in Europa, Zuid-Amerika, Australië...) daarentegen, waarin Repsol 30 % aanhoudt, vielen de resultaten met 19 % terug (onder de verwachtingen) als gevolg van de lage verkoopprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten in Latijns-Amerika. Mogelijks zal Repsol zijn belang deels verkopen en de inkomsten hieruit aanwenden om de schuld af te bouwen.

 

Overdreven hoge schuld

De hoge schuldenberg als gevolg van de (slecht getimede) overname van het Canadese Talisman om de internationale inplanting van de groep te versterken, is o.i. reden tot bezorgdheid. Na afloop van het 1e kwartaal bedroeg de schuld 12 miljard EUR (40 % v.h. eigen vermogen, stabiel t.o.v. eind 2015), wat hoger is dan de schuldenberg van Exxon (14 % v.h. eigen vermogen) of Total (25 %) en daar de groep met hogere financiële kosten kampt, zwaarder weegt op de winstgevendheid. Een deel van de gegenereerde liquiditeiten besteed ze dan ook aan de schuldafbouw i.p.v. aan investeringen en de uitkering van dividenden.

 

Meer efficiëntie: 2016-2020

Repsol wil zijn lage winstgevendheid boosten (rendement op eigen vermogen: 1,5 %) via concrete maatregelen. Zo verkocht het zijn lng-tak in Peru en Ecuador en zijn offshore windenergietak in het VK. Van 2016 tot 2020 wil het namelijk voor ±6 miljard EUR aan activiteiten afstoten en ±6 % van zijn personeel laten afvloeien. En mocht de situatie nog verder aftakelen, dan is Repsol bereid nog meer activa van de hand te doen om zijn schuldenberg verder af te bouwen. Daarnaast is de groep van plan haar investeringen tussen 2016 en 2020 met 40 % terug te schroeven. Overigens tipt ze op kostenbesparingen en synergieën van niet minder dan 2,1 miljard EUR. 

 

Oliesector: nieuwe context

Om het hoofd te bieden aan de teruggevallen olieprijs namen tal van oliebedrijven maatregelen. Zo voerden de meeste spelers kostenbesparingen door om hun dividend af te schermen en financieel stevig in hun schoenen te blijven staan. Daarnaast beknibbelde menig oliebedrijf op zijn investeringen, rekening houdend met een veel lagere olieprijs dan 100 USD. In het zog van het goedkoper geworden zwarte goud dienen oliebedrijven een grotere discipline aan de dag te leggen. Bijgevolg worden enkel de meest winstgevende projecten uitgevoerd, wat voor de aandeelhouder echter een positief gegeven is.

 

Ons advies: kopen

De koers van Repsol veerde op 3 maanden tijd met 32,5 % op terwijl de beurs van Madrid over dezelfde periode met amper 6,7 % vooruitging. Dit is deels te danken aan de remonte van de olieprijs maar tevens aan de vorderingen die Repsol boekt in het kader van het herstelplan 2016-2020. Valt de olieprijs niet terug (voor 2017 tippen wij gemiddeld op 50 USD), dan beschikt het aandeel nog over stijgingspotentieel. Overigens blijft de groep de vruchten plukken van haar kostenbesparingen en activa-afstotingen. Het aandeel van Repsol is iets volatieler en bijgevolg iets riskanter dan dat van concurrenten Exxon en Chevron, die in deze sector nog steeds onze favorieten zijn. Meteen ook de reden waarom Repsol gepaard gaat met een risicoindicator van 3 op 5 terwijl dit voor de 2 andere aandelen amper 2 op 5 is. 

 

Koers op het moment van de analyse: 11,62 EUR

 

De Spaanse olie- en gasgroep Repsol is sterk georiënteerd op Spanje en Latijns-Amerika. De groep werkte mee aan de ontdekking van brandstoffen in Venezuela en Brazilië. Repsol moest zich als het ware "heruitvinden" na zijn onteigening in Argentinië.

 

Deel dit artikel