Analyse
Sipef: 2016 beter dan verwacht? 2 jaar geleden - donderdag 14 april 2016

Het prijsherstel van palmolie doet resultaten voor 2016 vermoeden die beter zullen zijn dan de verwachtingen van de groep.

Maar op langere termijn zal de prijs te lijden hebben van de aanhoudende productiegroei. Sipef staat financieel sterk inzijn schoenen. Het aandeel is correct gewaardeerd. Als u speculant bent, hou dan het aandeel aan om te profiteren van een eventuele verdere stijging van de palmolieprijs. Indien u dat niet bent, mijd het aandeel.

 

Complex evenwicht

Gezien Sipef 82 % van zijn omzet uit palmolie haalt, hangt de koers af van de palmolieprijs. Deze laatste wordt door verschillende factoren bepaald.
– Het klimaatverschijnsel El Niño veroorzaakt droogte en weegt op de productie. Het fenomeen was ernstig dit jaar en raakte Indonesië en Maleisië (85 % van de wereldproductie) hard waardoor de palmolieprijs steeg.
– De sojaprijs. In de agro-industrie zijn palmolie en soja surrogaten. Als de sojaprijs stijgt dan schakelt de industrie over naar palmolie waardoor de vraag toeneemt en de prijs aantrekt. En voor het moment zit de sojaprijs in de lift door de productieproblemen in Argentinië (overvloedige regenval ook veroorzaakt door El Niño).
– De olieprijs. Als deze laag ligt, zijn biobrandstoffen (waarvoor ook palmolie wordt gebruikt) niet concurrentieel. Als de olieprijs herstelt, herpakt de productie van biobrandstoffen zich en gaat de palmolieprijs hoger. Dit zet ook de producenten aan om soja aan de kant te schuiven voor andere gewassen. Een productiedaling doet de sojaprijs stijgen en onrechtstreeks ook die van palmolie (zie hiervoor). Sinds januari kent de olieprijs een herstel.

 

Beter op korte termijn

Door deze 3 zaken stijgt de palmolieprijs sinds begin 2016 (+29 %). De gemiddelde prijs sinds januari ligt iets hoger dan voor heel 2015. Sipef rekende 2 maanden geleden, ondanks de licht hogere verwachte productie, nog op een nieuwe winstdaling (na -60,7 % in 2015 tot 2,16 USD per aandeel) maar dankzij de prijsstijging zal de winst hoger uitkomen dan verwacht.

 

Aanbod hoger op lange termijn

Op langere termijn, zonder rekening te houden met klimatologische factoren (onmogelijk te voorspellen), zal de palmolieprijs te lijden hebben van de continue productiestijging. De laatste 10 jaar is de productie al verdubbeld. En dit zal aanhouden want de plantages zijn in het algemeen nog jong terwijl hun hoogtepunt op het vlak van productie zich tussen het 7e en 20e levensjaar bevindt. We verwachten voor 2018 een winst van maximaal 3 USD per aandeel.

 

Koers op het moment van de analyse: 49 EUR

 

Deel dit artikel