Analyse
Beleggen in Belgische aandelen: 8 aandelen, 4 strategie├źn 2 jaar geleden - woensdag 20 april 2016

Van de 171 aandelen die momenteel in Brussel noteren, raden we u er 13 aan.

We kunnen die aandelen onderverdelen in vier categorieën.

 

1. Aandelen die onze voorkeur genieten door hun hoge dividenden, met een goede zichtbaarheid op de duurzaamheid ervan.

Gimv (47,65 EUR op het moment van de analyse)

Investeringsmaatschappij voornamelijk actief in aandelen die niet beursgenoteerd zijn. Beheert een erg gediversifieerde portefeuille (±50 deelnemingen aangevuld met fondsen) van ongeveer 1,8 miljard euro.

 

De koers schommelt rond de intrinsieke waarde, maar de conservatieve waardering van de deelnemingen en de uitstekende resultaten (gemiddeld rendement van 11,7 % op jaarbasis) zijn bemoedigend. Door de enorme kasstroom van de holding twijfelen we niet aan haar vermogen om haar dividend de komende jaren op peil te houden (1,7885 euro netto; nettodividendrendement van 3,8 %).

 

Van de Velde (59,38 EUR op het moment van de analyse)
Producent van kwalitatief hoogwaardige lingerie. Verkoopt zijn producten via kleine onafhankelijke boetieks en zijn eigen net.

 

Van de Velde liet zien te kunnen groeien in een globaal genomen stabiele markt waar de concurrentie van de goedkopere ketens hard is. Het bedrijf hanteert een bijzonder genereus dividendbeleid dankzij een opmerkelijke rendabiliteit en een ijzersterke balans (dividend van 2,56 euro netto, nettorendement: 4,3 %; houdbaar voor de komende jaren).

 

2. Cyclische en ondergewaardeerde aandelen die op het punt staan om of bezig zijn opnieuw mooie resultaten te boeken.

Atenor (43,60 EUR op het moment van de analyse)

Belgische projectontwikkelaar (kantoren, woningen, retail) actief in België, Luxemburg en de Oostbloklanden.

 

De ontwikkelingsportefeuille van de groep is goed gevuld (15 projecten voor 660 000 m²). Dankzij de winst die de komende jaren verwezenlijkt zal worden, zal het dividend op z'n minst gehandhaafd kunnen worden (1,46 euro netto). En de projecten in de Oostbloklanden, die lange tijd problematisch waren voor de groep, zouden kunnen uitlopen op bijzonder aangename verrassingen, misschien zelfs al voor een deel dit jaar.

 

Euronav (9,06 EUR op het moment van de analyse)

Reder van een vloot boten speciaal bestemd voor olietransport.

Na vier jaar van verlies in een sector in volle crisis kon Euronav in 2015 opnieuw mooie winstcijfers boeken. Door het overaanbod aan olie, de langer geworden trajecten en een aanbod op het vlak van transportcapaciteit dat wellicht relatief stabiel zal blijven in 2016 en 2017 zullen de tarieven nog heel winstgevend blijven. De groep besliste om 80 % van de winst uit te keren waardoor we fraaie dividenden verwachten.

 

3. Aandelen van zeer innoverende ondernemingen die actief zijn in nichemarkten met een hoge toegevoegde waarde. Kleine spelers, maar die door hun knowhow kunnen schitteren op wereldniveau.

Melexis (40,22 EUR op het moment van de analyse)

Ontwikkelt, fabriceert, test en verkoopt halfgeleiders die gebruikt worden in de autosector.

 

Het aantal halfgeleiders in auto's blijft alsmaar toenemen (veiligheid, milieu, comfort, toekomstige zelfrijdende auto's). Melexis biedt innoverende technologieën en producten met een hoge toegevoegde waarde aan (continue lancering van nieuwe producten) waardoor de onderneming marktaandelen kan veroveren. Bovendien zorgt de technische complexiteit en de nauwe samenwerking met de auto-onderdelenfabrikanten voor hoge instapdrempels en comfortabele marges.

 

Umicore (43,30 EUR op het moment van de analyse)

Gespecialiseerd in chemie en grondstoffentechnologie. De drie belangrijkste activiteiten zijn de productie van onderdelen voor katalysatoren, de productie van kathoden voor oplaadbare batterijen en het recycleren van edelmetalen.

 

Umicore boekt opnieuw winstgroei. Het bedrijf begint stilaan de vruchten te plukken van de investeringen die het de voorbije jaren deed. Umicore bekleedt leidersposities in elk van zijn markten, kan bogen op een sterke balans en zijn producten vormen een antwoord op grote milieuproblemen (luchtvervuiling, schaarsheid van grondstoffen, elektrificatie in de auto-industrie). Het bedrijf zal bovendien ook profiteren van de continue verstrenging van de wetgeving inzake vervuilende uitstoten en recyclage.

 

EVS (30,51 EUR op het moment van de analyse)

Ontwerpt en verkoopt digitale oplossingen (hardeschijfrecorders, montageplatformen en software) voor televisieproducenten. De twee belangrijkste markten van de groep zijn regiebussen waarin de groep het absolute nummer één is en studio's, een veel te brede markt waarin haar marktaandeel ongeveer 8 tot 10 % bedraagt.

 

Door de terughoudendheid van de klanten in een sector die in volle technologische mutatie is, kwam de rendabiliteit de afgelopen drie jaar onder grote druk te staan. Maar als we naar het orderboek kijken, zou die trend sinds eind 2015 een ommekeer kunnen hebben gemaakt. In combinatie met het kostenbeheer zal de rendabiliteit zich dan ook wellicht verder blijven herstellen. Daarnaast bevestigen de recent ondertekende contracten ook het vertrouwen in de producten van de groep.

 

4. Aandelen van bedrijven die kandidaat zijn voor een herstel of van bedrijven die na een diepe inzinking en ingrijpende herstructureringen en/of strategische heroriënteringen, eindelijk het licht aan het einde van de tunnel zien.

Agfa-Gevaert (3,88 EUR op het moment van de analyse)

Ontwikkelt een ruime waaier aan digitale en analoge producten, alsook IT-oplossingen voor de grafische sector en de sector van de medische beeldvorming.

 

Na twee jaren van dalende cijfers werd 2015 afgesloten met een winstgroei. De wisselkoerseffecten hielpen daarbij. Al zullen de verwezenlijkte besparingen en de investeringen in de nieuwe drijvende krachten van de groep (inkjet, Healthcare IT ...) ontegensprekelijk lonend zijn. De omzetgroei zal, overnames buiten beschouwing gelaten, de komende jaren zeer laag blijven maar toch is de groep goed op weg om haar rendabiliteit opnieuw te doen toenemen.

 

Deel dit artikel