Analyse
Ageas: gevolgen van de schikking? 2 jaar geleden - donderdag 17 maart 2016

Al zal de schikking die Ageas wil treffen met de gedupeerde Fortis-aandeelhouders een forse financiële impact hebben, de groep kan deze last zeker torsen.

Ook verdwijnt zo een pak onzekerheid over de Fortis-erfenis. In afwachting van de goedkeuring van de schikking door de rechtbank, mag u het aandeel.
HOUDEN.

 

Ageas is bereid de aandeelhouders van Fortis een schadevergoeding van maar liefst 1,2 miljard euro uit te betalen. Rekening houdend met aangelegde voorzieningen en uitgekeerde verzekeringsgelden zal dit op het resultaat van 2016 een negatieve impact hebben van 889 miljoen of ±4,20 EUR per aandeel, ruim 1 keer de jaarwinst uit de verzekeringen. De solvabiliteitsratio zal terugvallen van 212 naar 192 %, ruim boven de vereiste 100 %. Met een netto kaspositie van 1,6 miljard beschikt Ageas over voldoende liquiditeiten (dividend 2015 gehandhaafd). Overigens zullen die nog met 1,2 miljard stijgen door de verkoop van de activiteiten in Hongkong en worden de betalingen (ten vroegste over 18 maanden) gespreid over 2 tot 3 jaar. Ageas kan dus de schikking dragen, maar zal wel over minder middelen beschikken voor overnames en de inkoop van eigen aandelen. Dankzij de schikking verdwijnt echter grotendeels de aanslepende onzekerheid rond het Fortis-verleden, waardoor Ageas zijn strategische en financiële flexibiliteit herwint.

 

Koers op het moment van de analyse : 36,14 EUR

 

Ageas is een internationale verzekeringsholding die actief is in België, het VK en 11 andere landen in Europa en Azië. Als opvolger van Fortis sleept ze nog een aantal rechtszaken uit het verleden mee.

 

Deel dit artikel