Analyse
Delta Lloyd: kleinere kapitaalverhoging 2 jaar geleden - donderdag 25 februari 2016

Delta Lloyd gaat binnenkort (nogmaals!) zijn kapitaal optrekken. Maar de operatie zal minder omvangrijk zijn dan gevreesd.

Toch blijven we gezien het hoge risico voorlopig liever nog aan de zijlijn.

HOUDEN. 

 

Beter dan verwachte jaarcijfers

Terwijl in 2015 de netto operationele winst met ruim 56 % klom (hogere premie-inkomsten uit schadeverzekeringen, hogere waarde van nieuwe contracten levensverzekeringen), ging de nettowinst van de Nederlandse verzekeraar zo’n 65 % lager (waardering portefeuille tegen marktwaarde, verlies op verkoop Duitse dochter) tot 0,58 EUR per aandeel. Er komt geen slotdividend bovenop het al betaalde tussentijds dividend (0,42 EUR bruto).

 

Maar te zwakke solvabiliteit

Hoewel de groep al een aantal maatregelen nam om haar solvabiliteit te verhogen, bleef de kapitaalratio ook eind 2015 zwak en onder de eigen doelstellingen (wel boven het opgelegde minimum!). Om die ratio te verbeteren onderneemt de directie extra acties (o.a. aanpassen van de beleggingsportefeuille) en brengt ze de aandelen van haar 30,2 %-belang in de Nederlandse Van Lanschot bank naar de beurs. Daardoor kan ze de in november aangekondigde kapitaalverhoging van maximaal 1 miljard euro tot 650 miljoen beperken, wat voor de bestaande aandeelhouders een kleinere verwatering betekent. Voorts rekent Delta Lloyd erop dat, naast het gebruik van een andere berekeningsmethode, de solvabiliteitsratio tegen 2018 verbetert door het terugdringen van de kosten met 10 %, het genereren van extra kapitaal (winstreservering) en een beter risico- en kapitaalmanagement.

 

Kapitaalverhoging in maart

De geplande kapitaalverhoging moet eerst nog op een algemene vergadering (16 maart) worden goedgekeurd. Bestaande aandeelhouders zullen van een voorkeurrecht genieten. Op basis van de huidige (lage) koers schatten we dat het aantal aandelen met zo’n 55 à 60 % zal toenemen, wat uiteraard een flinke impact zal hebben op de toekomstige winst per aandeel. Als zoethoudertje “belooft” Delta Lloyd in 2016 (en de volgende jaren) zo’n 130 miljoen als dividend uit te keren (±0,36 EUR bruto op basis van het geschatte aantal aandelen na de kapitaalverhoging), goed voor een dividendrendement van ruim 7 % bruto! O.i. is intussen het ergste leed nu wel geleden, al valt een nieuwe kapitaalverhoging in de toekomst niet volledig uit te sluiten. 

 

Koers op het moment van de analyse: 5,30 EUR

 

Delta Lloyd Groep is een Nederlandse financiële dienstverlener actief in het aanbieden van levensverzekeringen en pensioenen, schadeverzekeringen, fondsbeheer en bancaire producten en diensten aan klanten in Nederland en België.

 

Deel dit artikel