Analyse
Allianz: voorzichtig voor 2016 2 jaar geleden - woensdag 24 februari 2016

Het aandeel staat onder druk als gevolg van de achteruitgang van het milieu.

Toch is het aandeel nog niet aantrekkelijk. Wel mag u het in portefeuille houden gezien het gulle dividend.

HOUDEN.

 

Net als de meeste verzekeraars sloot de Duitse groep het jaar 2015 af in mineur ten gevolge van het gewicht van de schadevergoedingen voor natuurrampen. Bovendien vloeide uit het Amerikaanse filiaal in activabeheer Pimco alweer kapitaal weg. De nettowinst per aandeel voor 2015 beantwoordt niettemin aan onze verwachtingen (14,50 EUR) en de balans blijft stevig. Voor 2016 bevestigt het discours van de directie onze voorzichtige analyse. De winst zal onder de volatiliteit op de financiële markten lijden en de aanhoudende lage rente. Om haar winstgevendheid te stutten zal de groep op haar kosten beknibbelen en haar aanbod afstemmen op meer winstgevende inkomstenbronnen (ziekteverzekering, spaarproducten,...). Voor 2016 tipt ze op een bedrijfswinst van ±10,5 miljard euro t.o.v. 10,4 in 2014 en 10,7 in 2015 (d.i. iets onder onze verwachtingen). Voor de jaren erna handhaaft Allianz zijn doelstelling: een winststijging per aandeel van 5 % per jaar (een volgens ons nog steeds overdreven optimistische doelstelling). Wij mikken van onze kant op een winst per aandeel van 14 EUR in 2016 (t.o.v. 14,50 voorheen) en 15 EUR in 2017 (t.o.v. 15,20).

 

Koers op het moment van de analyse: 135,23 EUR

 

De Duitse verzekeraar Allianz is wereldwijd actief in leven en niet-leven. De groep is eveneens actief op het vlak van vermogensbeheer via het Amerikaanse Pimco, dat momenteel een ernstige crisis doorstaat.

 

Deel dit artikel