Analyse
Deutsche Bank: staat voor twee moeilijke jaren 2 jaar geleden - woensdag 6 januari 2016

De groep heeft aangekondigd dat ze de volgende 2 jaar zal lijden onder de impact van haar herstructurering.

Gezien de uitvoering van de strategie hoogst waarschijnlijk niet van een leien dakje zal lopen en de groep ons in het verleden al vaak ontgoochelde, bevestigen we ons advies. 

VERKOPEN.

 

De groep zal de 20 % die ze aanhoudt in de Chinese bank Hua Xia Bank van de hand doen (te klein belang om de strategie te beïnvloeden of bij te dragen tot de ontwikkeling van de groep in China). Met de inkomsten uit de verkoop wil ze haar balans versterken (onder druk door te lage rentabiliteit). Deze afstoting past in het kader van de hercentrering en vereenvoudiging van de structuur van de groep, die een paar maanden geleden werd aangekondigd en gepaard zal gaan met een personeelsvermindering en een tweejarige opschorting van het dividend. Maar al slaagt de groep erin om haar rentabiliteit op te voeren, toch blijft het de vraag of ze in staat zal zijn om haar inkomsten op te krikken (groeimotoren?). Over 2015 zal de bank een verlies lijden van 3,10 EUR per aandeel (door afwaarderingen in de zakenbanktak en provisies voor een aantal geschillen). Gezien de onzekerheid omtrent de herstructureringskosten en de toekomstige groei blijven we voor de jaren erna voorzichtig en tippen we op een winst per aandeel van 1,30 EUR in 2016 en van 2,70 EUR in 2017.  

 

Koers op het moment van de analyse: 21,86 EUR

 

Deutsche Bank is eerst en vooral een zakenbank (diensten aan bedrijven, trading). Daarnaast is ze ook een retailbank en een privé bank (vermogensbeheer, nr. 1 in Duitsland).

 

Deel dit artikel