Analyse
UBS: juiste beslissing op juiste moment 2 jaar geleden - woensdag 2 december 2015

De Zwitserse bank besefte nog voor haar concurrenten dat een herstructurering aan de orde van de dag was en kon zich zo sneller uit de crisis wurmen.

De strategie van UBS om opnieuw te focussen op het vermogensbeheer, is pertinent. Het huidig business model is stabieler dan voorheen en dan dat van zijn meeste Europese concurrenten. De groep kan bogen op mooie groeivooruitzichten, zonder hierbij overdreven risico's te hoeven te nemen.

 

Belangrijkste troeven:

- een solide bank
- volledig geherstructureerd
- actief op een veelbelovende markt
- voert een gulle dividendpolitiek

 

Sinds januari 2015 klom de koers met 15,1 %. Voor de belegger in euro betekent dit een rendement van 32,8 %, dividenden inbegrepen. Ondanks deze mooie koersklim zijn de kwaliteiten van UBS nog onvoldoende gewaardeerd. Daar de banksector een risicovolle markt blijft, is het aandeel echter niet bestemd voor goede huisvaders. Wel verdient het een plaats in een gediversifieerde portefeuille.
KOPEN.

 

Netelige sector

De Europese banksector is er nog altijd niet in geslaagd om volledig te herstellen. In 2014 verloor de sector 3,2 %. En sinds januari 2015 klom hij met amper 3 % terwijl het gemiddelde van de grote Europese aandelen (Stoxx Europe 50) sindsdien 8,5 % hoger ging. Vanwaar deze vertraging?
– Omdat een aantal tenoren uit de sector nog aan het herstructureren zijn (en dus niet in groeimodus zijn). Dit is het geval voor Deutsche Bank, Crédit Suisse en Barclays.
– Omdat in de rekeningen van kleinere spelers tal van risicovolle kredieten zijn ingeschreven.
– Omdat de economische groei in Europa en de lage rente de stijging van de inkomsten afremmen.
– Omdat de regelgeving in de banksector, die strenger is om te vermijden dat er te veel risico's worden genomen, op de marges wegen.

 

Juiste beslissing

De bank kon zich snel aanpassen aan de negatieve nasleep van de crisis. Zo trok ze zich terug uit haar meer risicovolle activiteiten, namelijk de investeringsbanktak (waarvoor de regelgeving fors werd verstrengd) en ging ze meer focussen op vermogensbeheer.

 

Doordat UBS historisch gezien in dit domein altijd actief is geweest, ging de overstap vrij vlotjes, een juiste beslissing, zo bleek achteraf. De tak vermogensbeheer is qua winstgevendheid immers stabieler dan de meer speculatieve activiteiten. Volgens ons zou de groep in 2015 een winstmarge van ±35 % moeten kunnen boeken t.o.v. 27 % op groepsniveau.

 

Bovendien ogen de vooruitzichten van de divisie vrij fraai. Terwijl van 2008 tot 2013 wereldwijd het aantal activa onder beheer steeg met gemiddeld 9 % per jaar, wordt voor de periode 2014-2018 een jaargroei verwacht van 8 %. Deze zal vooral afkomstig zijn uit Azië (+12 %). Tegen 2018 zal immers 42 % van het wereldwijde vermogen er worden beheerd (t.o.v. 30 % in 2008).

 

Leve Azië?

Op het vlak van vermogensbeheer is UBS in Azië de absolute nr. 1. Maar ook andere spelers trachten een graantje mee te pikken. Zo voeren Crédit Suisse, HSBC of de Chinese bank ICBC een gelijkaardige strategie. Klanten verkiezen echter grote banken, die een zekere faam genieten, boven de kleinere instellingen. Als gevolg van deze trend verliet het Franse Société Générale de markt eind 2014.

 

Maar hoewel de markt blijft groeien, staan de commissies die de banken binnenrijven onder druk, met een negatieve impact op de inkomsten tot gevolg. UBS kan dit echter goed verteren dankzij zijn solide reputatie, degelijke investeringscapaciteit in technologische nieuwigheden, enz.

 

Weinig donderwolken

Over het 3e kwartaal boekte de groep in de divisie vermogensbeheer een matig resultaat. Reden hiervoor was de sombere economische context (niets nieuws dus...) en de nieuwe Zwitserse regelgeving, waardoor de marges zullen slinken en UBS nieuwe kostenbesparingen zal moeten doorvoeren.

 

Bijgevolg heeft de bank haar winstgevendheidsdoelstelling uitgesteld (van 2016 naar 2018). Maar al zal dit de groei op middellange termijn afremmen, toch kan men erop vertrouwen dat de groep solide zal blijven. De aankondiging werd dan ook goed onthaald op de markten.

 

Daarenboven bevestigde de groep dat ze minimum 50 % van de winst wil uitkeren onder de vorm van een dividend (verwachte dividendrendement voor het boekjaar 2016: 4,6 % bruto). Een doelstelling die volgens ons haalbaar is!

 

Koers op het moment van de analyse: 19,95 CHF

 

UBS is een Zwitserse bankgroep, een van de zwaarste slachtoffers van de financiële crisis. Ze reorganiseert zich rond twee pijlers: investment banking en vermogensbeheer.

 

Deel dit artikel