Analyse
Kapitaalverhogingen: wat met de aandeelhouder 2 jaar geleden - woensdag 9 december 2015

Hoe gaan bedrijven te werk wanneer ze een kapitaalverhoging doorvoeren? Houden ze hierbij voldoende rekening met de bestaande aandeelhouder?

Onlangs kondigde Air Liquide de overname aan van zijn Amerikaanse concurrent Airgas. Daarnaast lijfde Solvay deze zomer Cytec in, de Amerikaanse specialist in composietmaterialen voor de luchtvaartsector. En in de lente slokte het Spaanse Telefónica de Braziliaanse operator GVT op terwijl Capgemini Igate strikte, een Amerikaans bedrijf actief in informaticadiensten.

 

Al deze overnames werden gefinancierd aan de hand van kapitaalverhogingen. Op die manier kan een bedrijf zijn solvabiliteit opkrikken, alias de mate waarin het in staat is zijn schulden terug te betalen. Als een bedrijf financieel sterker in zijn schoenen staat, dan zijn de banken of financiële markten (bij een obligatie-uitgifte) immers gewilliger het een lening toe te kennen.

 

Een kapitaalverhoging gaat echter gepaard met risico's.

 

Risico's voor het bedrijf

Zo loopt het bedrijf het risico dat niet op alle aandelen wordt ingetekend. Dit is echter meestal het geval voor bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Ook bestaat altijd de vrees dat de beurskoers plots onder de koers van de nieuwe aandelen zou duiken (intekenen zou dan immers geen zin meer hebben). Meteen ook de reden waarom in de prijs van de nieuwe aandelen vaak een decote wordt verrekend. Deze dient dan als een soort van "veiligheidsmarge".

 

Risico's voor de aandeelhouder

Bij een kapitaalverhoging loopt de aandeelhouder dan weer het risico op winstverwatering. Het aantal aandelen neemt dan immers toe, waardoor de totale winst over meer aandelen wordt verdeeld en de winst per aandeel zakt. Indien de aandeelhouder een voorkeurrecht tot inschrijving wordt toegekend, kan hij zijn percentage in het kapitaal echter behouden.

 

Maar dit is niet altijd het geval.

Toen Capgemini een kapitaalverhoging lanceerde om de overname van Igate te financieren, konden bijvoorbeeld enkel institutionele beleggers intekenen op de nieuwe aandelen en was er geen sprake van voorkeurrechten. Hier werd de aandeelhouder dus duidelijk benadeeld.

 

De kapitaalverhoging van Solvay daarentegen, die van 4 tot 15 december loopt, zal net als die van Telefónica wél met voorkeurrechten gepaard gaan. Ook Air Liquide zal dit voorbeeld volgen... Bestaande aandeelhouders zullen in dit geval dus niet worden afgestraft.

 

Deel dit artikel