Analyse
Immo Moury: weinig opwindende halfjaarresultaten 2 jaar geleden - dinsdag 29 december 2015

Met een premie t.o.v. de intrinsieke waarde (47,91 EUR) van slechts 10 % en een nettodividendrendement van 3,3 % is de vastgoedvennootschap bezwaarlijk duur te noemen.

Toch lopen we nog steeds niet warm voor deze heterogeen samengestelde miniatuur-GVV.
HOUDEN.

 

De halfjaarwinst op 30/9 bedroeg 1,51 EUR per aandeel t.o.v. 1,50 EUR in het vorige boekjaar. De vastgoedinkomsten waren zo goed als onveranderd. We behouden onze winstraming van 2,90 EUR per aandeel voor het volledige boekjaar (2,64 EUR vorig boekjaar) en mikken voorzichtig op een lichtjes hoger nettodividend van 1,75 EUR ondanks de hogere roerende voorheffing. De bezettingsgraad lag op 97,3 % t.o.v. 98,2 % bij de start van het boekjaar. De schuldgraad steeg van 8,7 % begin maart naar 12,1 % eind september als gevolg van de dividendbetaling, de intekening op de kapitaalverhoging van Cofinimmo en van de bouwwerken aan de Vitra-residentie (Luik) die begin 2016 zullen beëindigd zijn. De gemiddelde waarde van de vastgoedportefeuille daalde sinds 31/3 met ±0,5 %. Ook de waarde (koers) van de aandelen Befimmo en Cofinimmo, ging achteruit. De zeer kleine (totale) portefeuille van nog geen 25 miljoen euro bestaat voor 30,7 % uit kantoren, 18,9 % industriële hallen, 17,9 % commerciële panden, 17 % residentieel vastgoed en voor 15,5 % uit aandelen Cofinimmo en Befimmo. 98 % van de gebouwen ligt in Wallonië. De GVV mikt op overnames van residentiële en commerciële panden.

 

Koers op het moment van de analyse: 52,50 EUR

 

Gereglementeerde vastgoedvennoot-schap die investeert in allerlei types vastgoed, voornamelijk in Wallonië (Luik), en in GVV-aandelen.

 

Deel dit artikel