Analyse
D’Ieteren: streeft overambitieuze doelstellingen na 2 jaar geleden - maandag 14 december 2015

Daarnaast heeft de groep nog steeds geen derde activiteit ontwikkeld.

We twijfelen er al lang aan of D'Ieteren in staat is zijn winstgevendsheidsdoelstellingen te halen. De vooruitzichten zijn zwak en de groep lijdt nu ook onder de impact van het VW-schandaal. Overigens is nog niets geweten over een mogelijke derde activiteitenpijler. Wel zal die nieuwe activiteit zich hoogst waarschijnlijk buiten de autosector situeren. Gezien de winstgevendheid van een dergelijke operatie moeilijk in te schatten is, is dit weinig geruststellend.

 

Door een volledig andere sector te kiezen, zullen ook amper synergieën worden gegenereerd met de bestaande divisies. D'Ieteren dreigt dus meer dan ooit als een holding te worden beschouwd met een onvermijdelijke decote tot gevolg t.o.v. de intrinsieke waarde, die we vandaag inschatten op slechts 30 EUR per aandeel en waarvan 3/4 door Belron wordt vertegenwoordigd.
VERKOPEN.

 

Overambitieuze doelstellingen

– In de autoruitendivisie (Belron) blijft de doelstelling om tussen 2014 en 2019 de omzet jaarlijks met 4 % op te drijven, gehandhaafd. In de ontwikkelde landen kampen de markten waarop de groep actief is, sinds 2009 echter met een structurele achteruitgang (vooral in Europa). Door de verlaagde snelheid, het lager aantal afgelegde kilometers, de betere wegen... is er immers minder schade en zijn er dus minder herstellingen.

 

Ook neemt de concurrentie toe, blijven de verzekeraars met wie D'ieteren samenwerkt druk uitoefenen op de prijzen en worden projecten om de groeilanden aan te boren, uitgesteld. Bijgevolg zal de groep marktaandeel moeten veroveren, wil ze haar omzet opdrijven. Maar tenzij nieuwe winstgevende diensten worden ontwikkeld, zullen de marges hierdoor onder druk blijven staan en dus minder opveren dan verwacht.

 

De tegen 2019 beoogde bedrijfsmarge van 8 % via kostenbesparingen en het opdrijven van de efficiëntie zal volgens D'Ieteren dan ook moeilijk te halen zijn. Wij tippen tegen 2019 op een marge van 6 % (5 % in 2014). En dit terwijl in 2011 een marge van 9,5% werd bereikt!

 

– De impact van het VW-schandaal op de autoverkopendivisie is moeilijk in te schatten. Gezien tussen het tijdstip van de bestelling en dat van de levering altijd een zekere tijd verstrijkt, is het immers te vroeg om conclusies te trekken.

 

Wel bedroeg het aantal verloren bestellingen door de opgeschorte commercialisering van een aantal modellen amper 1 % van de jaarverkopen (vooral gevolgen op winstniveau door de dunne marges). De commercialisering werd immers tijdelijk stopgezet in september en november, maanden die traditioneel kalm zijn wat de verkoop van auto's betreft o.a. omdat het autosalon wordt afgewacht (januari). Het effect van het schandaal zal dus pas in 2016 voelbaar zijn.

 

Ongetwijfeld zal het marktaandeel van de groep (21,4 % verwacht in 2015) lijden onder het gedeukte imago van VW. Zo zou, rekening houdend met de stagnerende automarkt, een terugval van 2 % meteen een omzetdaling van 10 % met zich kunnen meebrengen!

 

D’Ieteren hoopt nog steeds op een omzetgroei van 2 % per jaar. Ook tipt het op een bedrijfsmarge van 2,5 % tegen 2018 dankzij een reorganisatie van zijn netwerk. Uiteraard zal de omzetevolutie cruciaal zijn om deze doelstelling te bereiken.

 

Derde activiteitenpijler?

Gezien de sombere vooruitzichten lijkt D'Ieteren vastbesloten een 3e divisie in het leven te roepen. Hierop wachten we al sinds 2011 toen de groep het belang in Avis Europe van de hand deed! Hierdoor kan ze vandaag bogen op een oorlogskas van 113 miljoen euro. En indien ze nog schulden aangaat, zou ze een doelwit van 400 à 600 miljoen kunnen binnenrijven.

 

Na een terugval van 49 % tussen 2012 en 2014 mikt D’Ieteren voor 2015 nog steeds op een remonte van de winst voor belastingen en uitzonderlijke elementen met 20 à 25 %. De puike verkopen van Belron (buiten Europa) zullen de dalende autoverkopen van dit eindejaar als gevolg van de VW-gate compenseren. Gezien de uitzonderlijke lasten die de groep hierdoor moet torsen (en de provisies voor 2016), verlagen we toch onze winstramingen voor 2015 tot 1,9 EUR per aandeel (t.o.v. 2,06 EUR voorheen).

 

Koers op het moment van de analyse: 32,07 EUR

 

D’Ieteren is de Belgische invoerder van de merken van de VW-groep; ook actief in het herstel van autoruiten via Belron dat het voor 94,85 % aanhoudt (o.a. Carglass, ...). Verkocht in oktober 2011 zijn participatie in Avis Europe (autoverhuur).

 

Deel dit artikel