Analyse
Ascencio: advieswijziging 2 jaar geleden - vrijdag 11 december 2015

Met een nettodividendrendement van ongeveer 3,9 % en een premie t.o.v. de intrinsieke waarde (46,52 EUR) van zo’n 25 % is Ascencio zeker niet overdreven duur.

Kopen zouden we echter momenteel niet meer doen. Er zijn iets interessantere alternatieven.

HOUDEN.

 

De jaarresultaten (afsluiting op 30/09) waren globaal beter dan voorzien, behalve dan wat de waarde-evolutie van de gebouwen in portefeuille (-0,5 % !) betreft. Ondanks het toegenomen aantal aandelen door de kapitaalverhogingen van maart 2014 en februari 2015 (keuzedividend) daalde de winst per aandeel slechts lichtjes van 3,75 naar 3,71 EUR, een cijfer gevoelig boven onze raming (3,55 EUR). Dit was te danken aan de hogere bijdrage van nieuwe investeringen en een forsere daling van de financieringslasten. En al zal Ascencio lichtjes zijn brutodividend optrekken in februari 2016, door de stijging van de roerende voorheffing zal er netto toch iets minder overschieten (2,23 EUR bij 27 % i.p.v. 2,29 EUR bij 25 %). Ook zullen aandeelhouders alweer kunnen kiezen tussen een dividend in cash of in aandelen. De schuldgraad ligt op 42,2 %, dus is er nog ruimte voor nieuwe investeringen (sinds april geleden). De bezettingsgraad bleef onveranderd op 97,7 %. Tenzij er een extra bijdrage komt van eventuele nieuwe investeringen verwachten we voor de volgende boekjaren een jaarlijkse stijging van de winst en het dividend van 1 à 2 %.

 

Koers op het moment van de analyse: 58,15 EUR

 

Ascencio is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap actief in commercieel vastgoed in België (67,8 %) en in Frankrijk (32,2 %).

 

Deel dit artikel