Analyse
Vivendi: vaag en onvoldoende coherent 2 jaar geleden - vrijdag 13 november 2015

Het resultaat duidt op een moeilijk kwartaal en de oplossingen zijn niet overtuigend.

De groep blijft vaag over haar mogelijks kostelijke projecten. De koers nam een duik maar houdt onvoldoende rekening met de risico's. 

VERKOPEN. 

 

In het 3e kwartaal leed de groep een omzetdaling van -0,5 % en een verlies van 0,15 EUR per aandeel. Dit doet twijfels rijzen omtrent de kwaliteit van de media. En al gaat de divisie betaal-tv (Canal+) erop vooruit in het buitenland, in Frankrijk verliest ze terrein: de omzet daalde met 1,9 % op 9 maanden tijd en de kosten nemen toe (herstructurering, sportrechten...). In de muziek (Universal) viel het bedrijfsresultaat met 24,5 % terug, waardoor de streaming in vraag wordt gesteld. Om het tij te doen keren, kondigt de groep een stijging van de investeringen aan (2016 en 2017). Behalve een mogelijk belang in Banijay Zodiak (tv-producer) blijft de rest vaag. Ook is de groep niet coherent. Zo stootte ze haar activa af in de telecom en videogames maar drijft ze nu haar belang op in Telecom Italia, Ubisoft en Gameloft. Vraag is dan ook wat ze van plan is met haar 8 miljard cashmiddelen (ondanks het uitzonderlijk dividend van 2 EUR bruto voorzien voor 2015). De groep dreigt immers weer te gediversifieerde en kostelijke investeringen te zullen doen. We verlagen onze winstramingen per aandeel tot 0,55 EUR in 2015 (t.o.v. 0,73 voorheen) en 0,60 EUR in 2016 (t.o.v. 0,88). 

 

Koers op het moment van de analyse: 20,11 EUR

 

De Franse groep Vivendi voerde een diepgaande herstructurering door. Ze trok zich terug uit de telecomsector om opnieuw te focussen op ontspanning en media (tv met Canal+, muziek met 's werelds nr. 1 Universal).

 

Deel dit artikel