Analyse
Oliesector: lagere cijfers 2 jaar geleden - maandag 2 november 2015

De resultaten van bedrijven uit de oliesector gaan fors lager. Gezien de zwakke olieprijs kon dat worden verwacht.

De investeringen en uitgaven zullen de komende jaren opnieuw met 20 à 40 % worden teruggeschroefd. Het afstoten van activa staat daarenboven op de agenda. Maar het dividend blijft op peil. Op lange termijn heeft de sector mooie perspectieven.

 

Chevron en Exxon Mobil gaan afslanken om zich aan te passen aan de zwakke olieprijzen. Kostenbesparingen en het afstoten van activa hebben hen reeds toegelaten om hun productiekost te verlagen. Hun balans is solide en ze kunnen de huidige moeilijke marktomgeving doorstaan zonder een te zware impact op de groei en gevolgen voor de aandeelhouder.

 

Total beperkt de neergang met een grootschalig besparingsplan.

 

BP, verzwakt door de provisies die het diende te nemen na de olieramp in de VS, moet extra waakzaam zijn.

 

Royal Dutch Shell heeft het derde kwartaal met zware verliezen afgesloten grotendeels door de genomen provisies naar aanleiding van het stopzetten van verschillende projecten (waaronder Antarctica).

Deel dit artikel