Analyse
EVS: tweede jaarhelft duidelijk beter 2 jaar geleden - maandag 16 november 2015

Zoals we al hoopten in augustus, wordt het tweede halfjaar wellicht fors beter.

Gezien de verwachte dividenden vinden we het huidige koersniveau nog altijd aantrekkelijk.

KOPEN.

 

Na een daling van 28 % in het eerste halfjaar (op vergelijkbare basis), nam de omzet in het 3de kwartaal maar met 6,9 % meer af (wel nog altijd iets meer dan verwacht), en de nog in 2015 te factureren bestellingen vertonen een puike stijging (+66,1 %), dankzij de migratie van de XT2- naar de nieuwe XT3-servers. We denken dan ook dat EVS voor heel 2015 aan de bovenkant zal uitkomen van de omzetvork die het bedrijf in mei naar voren schoof (100 à 115 miljoen EUR). Doordat de exploitatiekosten minder zullen stijgen dan verwacht (dankzij een betere besteding van de middelen, niet door lagere O&O-inspanningen!) zijn trouwens ook de marges aan het aantrekken. We verhogen onze winstramingen voor dit jaar van 1,02 naar 1,37 EUR per aandeel. Als EVS 76 % van zijn winst blijft uitkeren, zal zich dat vertalen in een nettodividend van 0,78 EUR, waarvan al 0,375 EUR wordt betaald op 25/11. In het volgende boekjaar moet de producent van uitzendapparatuur (regiewagens, opnamestudio's, enz.) normaal een gunstig effect ondervinden van grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en het EK voetbal. Voor 2016 tippen we op een winst per aandeel van 2,03 EUR.

 

Koers op het moment van onze analyse: 29, 25 EUR

 

Het Belgische bedrijf EVS ontwerpt en commercialiseert digitale oplossingen (hard disk recorders, montageplatforms, software…) voor televisieproducenten. Zijn 2 belangrijkste markten zijn regiewagens waar de groep de absolute nr. 1 is en de studio's, een veel grotere markt waar ze over een marktaandeel beschikt van 8 à 10 %.

 

Deel dit artikel