Analyse
Vastned Retail: advieswijziging 2 jaar geleden - woensdag 14 oktober 2015

Door de herschikking van de portefeuille daalt de winst en dus ook het dividend.

Het rendement is met zo’n 3,2 % dan ook vrij laag. De GVV noteert ±22 % boven haar intrinsieke waarde (47,28 EUR). Net iets te duur om te kopen.

HOUDEN.

 

In het 1e halfjaar zakte de winst met 9,9 %. Een grotere terugval dan verwacht, al had de GVV een winstdaling voorspeld gezien de strategische ommezwaai om meer te investeren in kwaliteitsvastgoed (brengt jaarlijks minder op maar levert in de toekomst normaal gezien hogere meerwaarden op). Dit is vooral te wijten aan een verbrekingsvergoeding voor een lening en hogere belastingen. De schuldgraad bedroeg op 30 juni een comfortabele 33 % en de bezettingsgraad ±96 %. De waarde van het onroerend goed klom met 1,2 % in het 2e kwartaal. Voor ±10 % van de totale huurinkomsten werden de huurcontracten vernieuwd of heronderhandeld en dit tegen een gemiddeld 26 % hogere huurprijs dan voorheen. Vastned Retail verkocht in de 1e jaarhelft met een kleine meerwaarde 3 niet-strategische winkelpanden in Brugge, Dilsen en Vilvoorde, maar kocht ook al weer 3 andere klassepanden in Antwerpen. De GVV mikt voor het hele jaar op een winst tussen 2,35 en 2,45 EUR terwijl wij tippen op 2,50 EUR (t.o.v. 2,72 EUR in 2014). Wel verlaagden we onze dividendraming van 1,88 tot 1,83 EUR netto voor dit jaar.

 

Koers op het moment van de analyse: 57,48 EUR

 

Vastned Retail Belgium is een gereglementeerde vastgoedvennootschap (ex-bevak) die hoofdzakelijk investeert in handelszaken in het stadscentrum maar ook aan de stadsrand, en in winkelcentra.

 

Deel dit artikel