Analyse
Home Invest Belgium: winstdaling 2 jaar geleden - woensdag 21 oktober 2015

De premie t.o.v. de intrinsieke waarde is stevig en het nettodividendrendement ligt vrij laag.

De houdbaarheid van het dividend hangt af van de capaciteit van de GVV om meerwaarden te blijven realiseren. De staat van dienst is echter uitstekend.
HOUDEN.

 

Over de eerste 9 maanden kelderde de winst met 19,2 % (20,2 % incl. gereali-seerde meerwaarden) door een nieuwe boekhoudnorm, belangrijke ontwikke-lingsprojecten die nog niet tot de winst bijdroegen (verwierf ook nog onder voorwaarden begin september een site in Molenbeek die herontwikkeld moet worden) en door minder meerwaarden. Toch mikt de GVV op minstens een stabiel brutodividend. Wij tippen zelfs op een lichte stijging tot 3,80 EUR.

 

De schuldgraad klom naar 39,8 % op 30/9 door de dividenduitbetaling, overnames (appartementen in Livingstone I in Brusselse Leopoldswijk) en de oplevering van gebouwen (Residentie Troon nabij koninklijk paleis, studentenstudio’s The Link in Oudergem). Op 30/9 telde de portefeuille 81,8 % residentiële gebouwen, 14,8 % handelszaken en 3,4 % kantoren (69 % in Brussel, 19 % in Wallonië, 12 % in Vlaanderen). De bezettingsgraad lag op 94,3 %.

 

Koers op het moment van de analyse: 87,99 EUR

 

Home Invest Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die in België voornamelijk in residentieel vastgoed investeert en in mindere mate in kantoren en in handelspanden.

Deel dit artikel