Analyse
Autosector gekweld door VW-schandaal 2 jaar geleden - vrijdag 9 oktober 2015

Biedt dit de belegger de kans om bepaalde aandelen uit de autosector tegen een prikje op de kop te tikken?

Gezien de onzekerheid raden we u aan voorzichtig te zijn!
– Autoconstructeurs- en verkopers:
Houden:
Peugeot, Renault, Daimler, BMW, Volkswagen. Verkopen: FCA, Tesla, D'Ieteren
– Toeleveranciers aan de autosector:
Houden:
Michelin, Verkopen Valeo, Kopen Melexis, Umicore

 

Alle winsten vervlogen!

Begin 2015 oogstten de aandelen uit de autosector enorm veel succes: beleggers waren opgetogen over het herstel van de Europese markt en de daling van de grondstoffenprijzen. Maar naarmate China steeds vaker met slechte cijfers uitpakte, begonnen de markten te twijfelen. Een negatieve tendens die deze zomer nog werd versterkt. Het VW-schandaal gaf de sector uiteindelijk de genadeslag. Zo namen de auto-aandelen in het 3e kwartaal een duik van gemiddeld 24 %. Alle winsten sinds begin 2015 smolten als sneeuw voor de zon en gemiddeld gingen de aandelen uit de autosector met 5 % achteruit t.o.v. 1 januari.

 

Gevolgen voor VW

Volkswagen zal de kosten voor het terugroepen van de opgesmukte motoren voor zijn rekening moeten nemen. Hiervoor legde het al een provisie aan van 6,5 miljard euro. Maar gezien het aantal betrokken voertuigen (11 miljoen) zal dit ontoereikend zijn. Ook zal de groep een fikse boete opgelegd krijgen door het Amerikaanse federaal milieuagentschap (18 miljard USD?) en kan VW worden vervolgd door het Amerikaans gerecht, overheidsorganisaties of advocatenkantoren (in naam van automobilisten of kleine beleggers). In totaal zou het schandaal VW 40 à 60 EUR per aandeel kosten (19 à 28 miljard euro). De groep besloot dan ook op haar investeringen en uitgaven te beknibbelen.

 

De gevolgen op commercieel vlak zijn momenteel niet in te schatten. Ongetwijfeld zal er op korte termijn een impact op de verkopen zijn. Maar als de groep het smet op haar blazoen kan wegpoetsen door in te spelen op het kwaliteitsimago van haar merken, dan zou ze de effecten op de lange termijn moeten kunnen minimaliseren. We voorspellen een verlies van 10 EUR in 2015 en een winst van 12 EUR per aandeel in 2016.

 

Impact op concurrentie

Verschillende studies tonen aan dat er over de laatste 10 jaar ongeacht de merken, een steeds grotere kloof is tussen enerzijds de emissiecijfers gemeten tijdens de testen uitgevoerd in laboratoria en de werkelijke emissie-cijfers. Een verschil dat tot 50 % kan oplopen! Het Duitse blad Auto Bild stelde in dit kader een model aan de kaak van constructeur BMW, die dit echter in alle talen ontkende. En andere auto-groepen (PSA, Renault…) doen eveneens alsof hun neus bloedt. Maar de twijfel is nu eenmaal gezaaid en de onderzoeken zijn gelanceerd.

 

Een ding is zeker: er staat de auto-industrie een striktere reglementering te wachten. Niet alleen zouden de volgende emissienormen strenger kunnen uitvallen dan verwacht, daarnaast zou een nieuw controlesysteem, dat de werkelijke emissie-uitstoot beter zou weergeven, sneller worden ingevoerd dan verwacht. Deze verstrakking zal de druk opvoeren op de autoconstructeurs, die meer zullen moeten investeren om aan de normen te voldoen. En dit terwijl het algemeen geweten is dat de auto-industrie al flink wat moeite heeft om haar investeringen te de rentabiliseren.

 

Einde van diesel?

Het VW-schandaal is ook erg nefast voor het imago van dieselmotoren, die in Europa erg populair zijn (55 % van de verkopen). Beperkt het schandaal zich tot VW, dan zal de concurrentie de groep marktaandeel afsnoepen. Maar als het schandaal uitdijt, dan zou de consument diesel de rug kunnen toekeren en de voorkeur geven aan benzine.

 

In dit geval zouden vooral Europese constructeurs de dupe zijn (diesel komt niet voor in Japan en is erg zelden in de VS). Om hun afhankelijkheid van diesel af te bouwen, zouden ze bijgevolg moeten mikken op alternatieve technologieën (elektriciteit, waterstof, hybride). Groenere oplossingen dus die zwaardere investeringen met zich zullen meebrengen. Een meerkost die de autoconstructeur niet volledig zal kunnen doorrekenen aan de klant, die nog steeds niet geneigd is meer te betalen voor een milieuvriendelijkere auto.

 

Chinese vertraging

Al heeft het VW-schandaal in mindere mate impact op China, toch blijft het land voor westerse autoconstructeurs erg belangrijk, gezien het 's werelds grootste automarkt vormt. Na twee decennia van onafgebroken economische groei begon de Chinese markt immers bruusk te vertragen. Zo klommen over de 8 eerste maanden van het jaar de verkopen van auto's aan particulieren met amper 2,6% terwijl het land in de voorbije jaren altijd een tweecijferige groei kon voorleggen.

 

Volgens de CEO van Peugeot zou de tendens echter van tijdelijke aard zijn. Andere autoconstructeurs zoals Toyota en BMW, zijn voorzichtiger en menen dat de huidige vertraging van de Chinese markt duurzaam op de wereldwijde vraag zou kunnen wegen. Ook wij zijn die mening toegedaan.

 

En nu de macro-economische conjunctuur fors afgetakeld is, is de situatie nog delicater. Recentelijk snelde Peking dan ook de sector te hulp en verlaagde het de belastingen opgelegd bij de aankoop van een voertuig met een kleine cilinderinhoud. Een goede maatregel, al zal er meer nodig zijn om de automarkt duurzaam te boosten.

 

Onzekere perspectieven

Ondanks de beurscorrectie van deze zomer is de autosector volgens ons niet goedkoop.
Enerzijds menen we dat de markten (nog) te enthousiast zijn gezien de vertraging van de Chinese economie. Anderzijds zullen de kosten om te voldoen aan de normen nog klimmen gezien de emissietesten en -normen alsmaar strenger zullen worden. Ook zullen de vooruitzichten mogelijks nog verder worden verlaagd daar volgens tal van spelers in 2017 een groeivertraging van de autosector zou kunnen plaatsvinden.

 

Momenteel vinden we geen enkele autoconstructeur koopwaardig. En wel om diverse redenen.
– Gezien de huidige beurswaardering van de sector is een aankoop momenteel niet gerechtvaardigd.
– Het kan goed zijn dat VW niet het enige bedrijf is dat met zijn software heeft gesjoemeld om zijn motoren op te schonen. Mogelijks hebben ook andere autoconstructeurs (of toeleve-ranciers van de automobielindustrie) fraude gepleegd. Dit zal echter niet tegen morgen worden uitgeplozen. Ondertussen zullen de aandelen uit de autosector lijden onder een toene-mende volatiliteit.
– We trokken dan ook onze risicoindicator op voor BMW en Valeo (van 2 tot 3). Bijgevolg is het risiconiveau voor alle autoconstructeurs die we volgen minimum 3. Voor VW is dit zelfs 4, want al staat de groep niet aan de rand van het faillissement, het schandaal zal haar zeker een flinke duit kosten.

Deel dit artikel