Analyse
Applied Materials vervoegt onze selectie 2 jaar geleden - vrijdag 16 oktober 2015

De koers van AP kelderde sinds begin 2015 met 40 %. Reden hiervoor is de mislukte fusie met Tokyo Electron en de vertraagde vraag.

Beleggers zijn immers bezorgd om de zwakke vraag en twijfelen of de groep in staat is om haar marktaandeel af te schermen. Rekening houdend met de troeven van de groep en de solide groeivooruitzichten op lange termijn vinden we de markten echter overdreven streng.
KOPEN.

 

Activiteit

Applied Materials (AP) levert spitstechnologische apparatuur (chemische/fysische behandeling van siliciumschijven, geïntegreerde schakelingen aanbrengen, inspectie en controle, enz.) en bijpassende diensten aan de halfgeleidersector (90 % van de omzet). Met een marktaandeel van 19 % bekleedt de groep de leiderspositie op deze nog erg gefragmenteerde markt en dit voor het Nederlandse ASML en het Japanse Tokyo Electron. Haar belangrijkste klanten zijn halfgeleiderfabrikanten Intel, Samsung en TSMC.

 

Daarnaast commercialiseert AP eveneens apparatuur voor fabrikanten van flatscreens en zonnepanelen, al is de bijdrage van deze activiteiten tot het groepsresultaat miniem.

 

Onmisbaar

Intel, Samsung en TSMC zorgen voor meer dan 50 % van de omzet. Maar al put Applied Materials de helft van zijn omzet uit een handjevol klanten, toch is dit geen minpunt. Het trio produceert immers siliciumschijfjes en elektronische chips voor halfgeleiderfabrikanten die op hun beurt inspelen op de vraag uit de elektronica-, informatica-, autosector enz. Bovendien zijn de klanten van Applied Materials erg trouw gezien de hoge kosten die de verandering van een leverancier met zich zou meebrengen.

 

De groep is er bijgevolg mooi in geslaagd om een onmisbare schakel te worden in de productieketen van halfgeleiders. Ze dankt dit aan een nauwe technologische samenwerking met haar klanten en aan de hoge toegevoegde waarde van haar diensten (24 % van de omzet). Bovendien staat ze financieel sterk in haar schoenen waardoor ze op technologisch vlak aan de top blijft t.o.v. de concurrentie en hoge prijzen kan handhaven (comfortabele winstgevendheid).

 

Mooie winstvooruitzichten

De resultaten van AP kunnen van het ene jaar op het andere fors variëren. Dit is het gevolg is van de fluctuerende vraag en de hoge vaste kosten. De groep kan deze ups en downs echter goed verteren en slaagt erin haar resultaten alsmaar op te drijven en steeds meer marktaandeel in te palmen. En ondanks het feit dat als gevolg van de wereldwijde economische vertraging belangrijke klanten als TSMC en Intel in de laatste maanden fors op hun investeringen moesten beknibbelen, blijft de groep optimistisch voor de komende jaren. Zo streeft ze naar een winst per aandeel van 2 USD tegen het boekjaar 2017/18, terwijl voor het huidige boekjaar 2014-15 (afsluiting eind oktober) op vergelijkbare basis op 1,19 USD wordt getipt.

 

Om zijn doelstelling te halen, mikt AP op een stijging van de omzet en van de bedrijfsmarge tot 24 % (19,6 % in 2013/14). Ook besloot AP na de mislukte fusie met Tokyo Electron om eigen aandelen in te kopen voor 0,25 USD per aandeel, een volgens ons ideale manier om zijn overtollige liquiditeiten aan te wenden. De groep zit immers financieel gebeiteld en haar aandeel is ondergewaardeerd. Overigens bedraagt het dividendrendement tegen de huidige koers 2,6 % bruto.

 

Wij daarentegen zijn voorzichtiger dan het management, vooral gezien de halfgeleiderfabrikanten recentelijk hun investeringen verlaagden. Bijgevolg tippen we op een winst per aandeel van 1,07 USD in 2014/15 (t.o.v. 0,88 in 2013/14) en op 1,2 USD in 2015/16.

 

Tijdelijke zwakte

Het stranden van het veelbelovende fusieproject met Tokyo Electron was voor menig AP-belegger een ware opdoffer. Een catastrofe was het echter niet en de beurscorrectie, die nog werd versterkt door de aftakelende vooruitzichten van de wereldconjunctuur, vinden we overdreven. Enerzijds omdat AP goed gewapend is om zich op eigen houtje uit de slag te trekken en zijn marktaandeel af te schermen. En anderzijds omdat, al beknibbelen de halfgeleiderfabrikanten momenteel op hun investeringen, het tij in 2016 zou moeten keren met de productie van chips van 10 nanometer.

 

Bovendien ligt het groeipotentieel op lange termijn van de halfgeleidersector veel hoger dan dat van de economie. Ten slotte is AP goed geplaatst om te profiteren van toekomstige technologieën zoals 3D-gravure.

 

Koers op het moment van de analyse: 15,72 USD

 

Deel dit artikel