Analyse
Oude fysieke aandelen: wat nu? 2 jaar geleden - woensdag 26 augustus 2015

Wat moet u aanvangen met oude fysieke aandelen die uw bank niet meer wil aanvaarden?

Dan dient u zich te richten tot de Deposito- en Consignatiekas. Surf op www.depositokas.be naar de rubriek dematerialisatie. Wel is het mogelijk dat de Kas boetes oplegt.

 

Stel dat u plots oude fysieke aandelen van Mobistar terugvindt.

De papieren of niet-gedematerialiseerde aandelen van Mobistar die niet vóór 1 januari 2015 op een effectenrekening werden geplaatst, zijn op 10 april 2015 door Mobistar zelf verkocht op de beurs (met tussenkomst van ING). Die dag verkocht het telecombedrijf in totaal 8501 eigen aandelen waarvan de titularis of houder zich niet vóór 1 januari kenbaar had gemaakt.

 

Deposito- en Consignatiekas

De opbrengsten van deze verkoop werden door Mobistar gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. U moet zich dus rechtstreeks wenden tot deze instantie om de tegenwaarde van de verkoop van deze effecten te recupereren.

 

Weet echter dat de Kas ten vroegste vanaf 1 januari 2016 uitbetaalt. Overigens zult vanaf 1 januari 2016 normaal gezien, per jaar dat u te laat bent, 10% boete betalen. De vraag is nu of die boete ook voor u van toepassing zal zijn als u al in 2015 een aanvraag tot terugbetaling doet. De komende maanden zou de Kas hierover duidelijke instructies moeten ontvangen.

 

Wat ons betreft, houdt het uiteraard geen steek dat u de boete zou moeten ophoesten als u al dit jaar een aanvraag tot terugbetaling doet. We volgen de materie verder voor u op.

 

Deel dit artikel