Analyse
Dividendrendement: een essentieel criterium? 2 jaar geleden - woensdag 26 augustus 2015

Veel beleggers kiezen voor aandelen met een hoog dividendrendement. Is dit een essentieel criterium?

Het dividendrendement van een bedrijf ligt niet vast, staar u er dus niet blind op.
Tracht na te gaan of het bedrijf niet van plan is om binnenkort zijn dividend terug te schroeven. En hou liever rekening met een raming van de verwachte dividenden in de toekomst dan met de tot nu toe uitgekeerde dividenden. Ook heeft het weinig zin een aandeel te kopen dat een fraai dividend biedt, maar waarvan de koers erg hoog ligt en die naar alle waarschijnlijkheid zal dalen.

 

Voorbeeld: het aandeel van Engie (tot voor kort GDF SUEZ) biedt een dividendrendement van 6,6 % bruto. Interessant! Maar zoals gezegd, ligt dit rendement niet vast.

 

Hoe het dividendrendement berekenen?

Het dividendrendement verkrijg je door het totale dividend op jaarbasis te delen door de koers van het aandeel. Als we teruggrijpen naar het voorbeeld van Engie, dan verwacht men dat het volgende jaardividend 1 euro zal bedragen, en de huidige koers bedraagt zowat 15 EUR. Het dividendrendement is dus 6,6 % (= 1/15).

 

Dat percentage is evenwel geen vast gegeven. Als de koers van het aandeel stijgt of daalt, dan zal het dividendrendement resp. dalen of stijgen. Klimt de koers van Engie bijv. naar 18 euro, dan daalt het dividendrendement naar 5,6 % (= 1 / 18). Maar ook als het dividend wordt verhoogd of verlaagd (de teller van de breuk), zal het dividendrendement stijgen of dalen (in de veronderstelling dat de koers identiek bleef).

 

Deel dit artikel