Analyse
Rio Tinto: geen paniek 3 jaar geleden - donderdag 16 juli 2015

De ijzerertsprijs bereikte een dieptepunt maar de groep beschikt over voldoende middelen om het hoofd boven water te houden en het dividend te behouden.

Op de langere termijn zal ze profiteren van de gunstige vooruitzichten van ijzererts.
KOPEN.

 

Sinds onze analyse in februari boerde de koers met 15 % achteruit (dividend afgetrokken) in het zog van de ijzerertsprijs (-22 %). Redenen hiervoor? Vooreerst is er de vrees voor een Grexit, die een zekere economische instabiliteit zou veroorzaken en op de Europese vraag naar staal zou wegen. Ook is er de Chinese vertraging. Het land is immers afnemer van 60 % van de wereldwijde ijzerertsproductie. Ook de sterke dollar weegt op de vraag naar grondstoffen (vooral verhandeld in dollar). Toch handhaven we ons advies. Op korte termijn zouden de prijzen nog kunnen terugvallen (vertragende vraag terwijl de productiecapaciteit toeneemt) en zullen waarschijnlijk nieuwe besparingsmaatregelen worden genomen. Maar Rio Tinto genereert erg veel cashmiddelen dankzij zijn lage productiekosten. Het dividend lijkt ons dus niet bedreigd en zou zelfs kunnen worden opgetrokken als blijk van vertrouwen in de vooruitzichten op de lange termijn. Deze ogen volgens ons gunstig gezien de belangrijke nood aan verstedelijking en infrastructuur in Azië en het feit dat de infrastructuur in de ontwikkelde landen aan vernieuwing toe is.
De terugvallende ijzerertsprijs blijft op de koers (in pence) wegen. Profiteer ervan om dit kwaliteitsaandeel te kopen.

 

Koers op het moment van de analyse: 2608 p.

 

Rio Tinto is een Brits-Australische mijngroep, een van de grootste ter wereld. De groep is actief in onder meer ijzererts, koper en aluminium. De financiële crisis dwong haar tot de verkoop van heel wat activa en tot een kapitaalverhoging.

 

Deel dit artikel