Analyse
Olie: Saudi's blijven touwtjes in handen houden 3 jaar geleden - woensdag 15 juli 2015

Saudi-Arabië produceert momenteel 10,56 miljoen olievaten per dag! Vanwaar het enthousiasme?

Het land heeft er alle baat dat de olieprijs op een laag peil blijft (momenteel rond de 60 USD). Dit heeft echter een averechts effect op de oliesector.
De grote, solide gediversifieerde groepen zijn echter in staat hun marges af te schermen. U mag nog steeds
BP, Chevron en Repsol kopen.

 

Door zijn hoge olieproductie wil Saudi-Arabië zich naar eigen zeggen voorbereiden op de stijging van de vraag, die de OPEC tegen 2016 voorziet. De uitleg lijkt ons echter nogal simplistisch. Saudi-Arabië is immers één van de grootste producenten van zwart goud. Ook is het één van de landen die de laagste productiekosten uit de sector geniet. Gezien de suprematie van Saudi-Arabië op de oliemarkt bedreigd wordt, tracht het land volgens ons deze twee voordelen handig uit te spelen met de bedoeling de concurrentie onder druk te zetten.

 

Vooreerst richt het land zijn pijlen op de VS. Bij een olieprijs van 100 USD konden de producenten van Amerikaanse schalieolie immers bogen op aanzienlijke marges (dankzij recente technologische vorderingen). Sinds de olieprijs onder de 70 USD dook, boeren de marges echter achteruit.

 

Ook neemt Saudi-Arabië het op tegen de Russische concurrentie. De goedkope olie die het land produceert zet immers een rem op mogelijke investeringen in Iran, in het zog van het nucleair akkoord afgesloten tussen het land en de 6 wereldmachten.

 

Door de olieprijs laag te houden, neemt Saudi-Arabië nog andere concurrenten onder vuur. Zo dreigt de ontginning van Braziliaanse oliereserves op grote diepte, die gepaard gaat met erg hoge exploitatiekosten, in het gedrang te komen.

 

Deel dit artikel