Analyse
General Electric: mooi tweede kwartaal 3 jaar geleden - donderdag 23 juli 2015

De Amerikaanse groep maakte treffelijke kwartaalresultaten bekend en heeft duidelijk vertrouwen in het lopende boekjaar.

De koers behoudt een zeker stijgingspotentieel.
KOPEN.

 

General Electric kondigde degelijke kwartaalresultaten aan en kon zo lichtjes zijn ramingen optrekken met betrekking tot de winst per aandeel voor heel 2015.
Over het kwartaal klom de winst van de industrietak (83 % van de omzet) met 5 % en bleef de omzet stabiel. Verder blijven de divisies uitrustingsgoederen voor de energiesector en uitrustingsgoederen voor de luchtvaartsector goed presteren: de winst ging er respectievelijk 8 en 6 % hoger.
In de uitrustingsgoederen voor olie-exploratie daarentegen boerde de omzet met 15 % achteruit en viel de winst met 12 % terug als gevolg van de lage olieprijs en het feit dat de actoren uit de oliesector fors beknibbelen op hun investeringen.
Hoe dan ook, de groep blijft hercentreren en focust vandaag opnieuw op haar industriële activiteiten, waaruit ze meer groei kan putten dan uit de financiële activiteiten.

 

Koers op het moment van de analyse: 26,85 USD

 

General Electric is een industriële groep actief in uiteenlopende domeinen. Ze produceert uitrustingsgoederen voor de energiesector en de sector voor afvalwaterbehandeling zoals gas- en stoomturbines, windmolens, uitrustingen voor ontzilting. Produceert ook voor de luchtvaart (vliegtuigmotoren), de gezondheid (o.a. medische beeldvorming), de transportsector (locomotieven, mijnvoertuigen…) en de financiële sector (diverse diensten: hypotheekleningen, verbruikskredieten).

 

Deel dit artikel