Analyse
General Motors: omwisseling warrants 3 jaar geleden - woensdag 10 juni 2015

In 2011 werden A-warrants toegekend aan de schuldeisers van General Motors nadat de Amerikaanse regering de autoproducent had gered.

Een warrant is een afgeleid product en een recht waarmee de bezitter tijdens een welbepaalde periode en tegen een vooraf vastgelegde prijs een bepaald aandeel (onderliggende waarde) kan kopen (callwarrant) of verkopen (putwarrant). De huidige warrants hebben als vervaldatum 10 juli 2016, een uitoefenprijs van 10 USD en zijn vrij verhandelbaar op de markt.
We raden u aan uw warrants niet uit te oefenen en het aandeel te verkopen.

 

Niet uitoefenen

General Motors heeft de houders van A-warrants de mogelijkheid gegeven om ze om te zetten in nieuwe aandelen maar u had slechts de tijd tot 5 juni om in te gaan op het aanbod. U had onder andere de mogelijkheid om één A-warrant + 10 USD cash om te wisselen tegen één nieuw aandeel. Geen erg dat de operatie reeds afgerond is, want we zouden toch niet zijn ingegaan op het aanbod.

 

Aangezien het aandeel van General Motors vandaag op 36 USD noteert en u via de warrant-operatie ongeveer evenveel zou moeten betalen (1 A-warrant van 26 USD + 10 USD) is er geen enkele financiële reden om erop in te gaan. U doet er zelfs beter aan om uw warrants te verkopen op de beurs (voor de vervaldag van 10 juli 2016) gezien de talloze onzekerheden waarmee de groep vandaag kampt.

 

Huidige situatie

Sinds de redding van General Motors door de Amerikaanse regering in 2011 heeft de autoproducent een mooie ommekeer kunnen neerzetten dankzij onder meer het herstel van de automarkt in de VS en in mindere mate in Europa. De sluiting van verschillende verlieslatende productiefaciliteiten heeft toegelaten om de winstdrempel flink te verlagen. Een extra teken van die verbetering is de terugkeer van het dividend in 2014 nadat die zes jaar was uitgebleven.

 

Maar sinds een jaar lijkt de wind te zijn gekeerd. Het verschillende keren moeten terugroepen van wagens heeft het imago van de autoproducent flink geschaad en de resultaten een flinke tik gegeven. Bovendien loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar het verbergen van een technisch defect aan het contactslot. Hierdoor zouden een honderdtal dodelijke slachtoffers zijn gevallen op de Amerikaanse wegen. Een eventuele veroordeling zou het bedrijf een recordboete kunnen opleveren.

 

Ten slotte steekt de vertraging van de Latijns-Amerikaanse markten extra stokken in de wielen van het bedrijf. Op korte en middellange termijn zijn er dus volgens ons verschillende elementen die op de winstontwikkeling van General Motors kunnen wegen, vandaar dus ons verkoopadvies.

 

Deel dit artikel