Analyse
BNP Paribas: waarom niet kopen? 3 jaar geleden - dinsdag 9 juni 2015

De Franse groep kon de financiële crisis van 2008 en de economische crisis erna beter doorstaan dan haar concurrenten. Vandaag lijken de markten het aandeel echter de rug toe te keren.

Sinds januari 2014 verloor het aandeel 3,6 % terwijl over dezelfde periode het gemiddelde van de Europese aandelen uit de banksector en het gemiddelde van de belangrijkste Europese aandelen respectievelijk met 9,7 % en 13,8 % klommen. Op korte termijn is er weinig kans dat aan de criteria die de koers zouden kunnen boosten, zal worden voldaan. Niet kopen.
HOUDEN.

 

Matige winstresultaten
De winstresultaten over het 1e kwartaal 2015 waren conform onze verwachtingen, al waren hier en daar contrasten te bespeuren.
De retailbankpoot (15 % van de groepsinkomsten) blijft het slecht doen in Frankrijk door de zwakke rentevoeten die de marge tenietdoen.
In de marktactiviteiten (15 %) oogstte de groep 28 % meer inkomsten dankzij de puike prestaties van de beurzen en de opmars van de dollar.
De tak kredietverlening aan bedrijven lijkt dan weer stilaan te herstellen. Zo werd in Frankrijk voor 68,4 miljard EUR aan leningen afgesloten (+2,6 % t.o.v. een jaar voorheen). In België bedroeg de stijging 2,8 % (voor 30,6 miljard EUR). Vraag is echter of dankzij de lichte economische heropleving deze tendens zich zal verderzetten.

Globaal tippen we op een winst per aandeel van 5,20 EUR in 2015 en van 5,70 EUR in 2016.

 

Solide? Ja maar…
De laatste resultaten tonen aan dat hoewel de bank voldoet aan de wettelijke eisen inzake soliditeit ze op dit vlak geen vooruitgang meer boekt terwijl haar concurrenten hier wel in slagen. Haar core tier one of solvabiliteitsratio bedraagt 10,3 % t.o.v. 11 % voor het gemiddelde van de Europese banken.

De bank zal op dit vlak dus inspanningen moeten doen, wil ze niet nog meer aandeelhouders zien afdruipen. Hierbij kan ze kiezen tussen diverse opties: het aantal risicovolle activa verminderen, meer groei genereren, een minder gul dividend uitkeren... Bijgevolg zou de dividenddoelstelling in het gedrang kunnen komen (45 % van de winst uitkeren in 2016). Ook is een kapitaalverhoging momenteel geen mogelijke optie.

Universeel blijven
BNP Paribas is vastberaden een universele bank te blijven met onder één dak de divisies retailbank, beheer van activa/verzekeringen en zakenbank. Dit in tegenstelling tot een aantal van zijn concurrenten dat eerder de focus legt op activiteiten die voor hen veelbelovender zijn: UBS bijvoorbeeld richt zich op zijn vermogensbeheerdivisie, Barclays op zijn retailbankpoot (maar behoudt activa van zijn zakenbankpoot) en Deutsche Bank op zijn zakenbanktak.

Dankzij deze strategie kunnen terugvallende resultaten in de één of andere divisie echter beter worden opgevangen. Wel zorgt ze voor een grotere complexiteit, een moeilijker beheer en bijkomende kosten. Daarnaast worden op de beurs aandelen van universele banken meer afgestraft dan aandelen van "pure players". Zo lijden ze (volgens ons) momenteel onder een decote van 15 % t.o.v. aandelen van banken die focussen op een specifieke activiteit.

Groei
BNP Paribas is van plan wereldwijd verder te groeien. In de VS bijvoorbeeld breidt de bank haar filiaal BancWest uit op het vlak van private banking (meer winstgevend). En in Azië is ze volop haar zakenbankpoot aan het ontwikkelen.
In Europa staan kostenbesparingen op het programma (schrapping van 18000 banen in Polen, toename van online betalingen...). De groep houdt de Duitse markt echter nauwlettend in het oog. Ook staat BNP Paribas op het punt de Turkse activa van HSBC over te nemen.

Volgens ons zal BNP Paribas overwegen om Postbank, de retailbank van Deutsche Bank (nr.°3 in Duitsland; 14 miljoen klanten) in te lijven. Dankzij een dergelijke overname zou BNP Paribas immers over een nieuwe "thuismarkt" beschikken zoals dit al het geval is in Frankrijk, België en Italië. De Duitse markt voor retailbanking is echter weinig winstgevend (sterke concurrentie). Bovendien zou de Spaanse bank Santander eveneens interesse kunnen tonen voor deze activa.


De koers (55 EUR) ligt lager dan het bedrag van eigen vermogen per aandeel (63,50 EUR). Andere evaluatiecriteria wijzen eveneens op een lichte decote. Deze is volgens ons gerechtvaardigd gezien in de retailbank weinig hoop op groei is, de visibiliteit in de zakenbank beperkt is en er onzekerheid heerst over de manier waarop de groep haar soliditeit plant op te drijven.

Volgens ons kan de koers enkel hoger gaan als de Europese economie verder aansterkt en de regelgevingsdruk op de banken afneemt. Maar dat zit er voorlopig niet in.

Deel dit artikel