Analyse
10 favoriete aandelen voor de tweede jaarhelft 2 jaar geleden - vrijdag 26 juni 2015

Na een puik eerste halfjaar (Brussel: +18 %) vallen nog goede zaken te doen.

In het 1e halfjaar boekte de belegger in euro een rendement van 14 % op de wereldbeurzen, en dit ondanks de heisa rond de Griekse kwestie en het vooruitzicht van een verstrakking van de monetaire politiek in de VS. Voor de beurs van Brussel bedraagt dit cijfer 18 %. Ondertussen zijn de beurzen zeker niet meer goedkoop. Maar gezien volgens ons de langetermijnrente ondanks de forse opstoot van de laatste 2 maanden relatief laag zal blijven, zijn aandelen nog steeds een absolute must in een portefeuille belegd op de lange termijn.

 

Als gewetensvolle belegger kunt u onmogelijk uw portefeuille optimaal beheren als u de samenstelling ervan op vooropgestelde data wijzigt. Uw beleggersprofiel kan immers evolueren, waardoor u de samenstelling van uw portefeuille om persoonlijke redenen moet herzien. Ook is het belangrijk uw beleggingen permanent te herevalueren, afhankelijk van hun prijsevolutie en elementen die hun waarde kunnen beïnvloeden. Daarnaast is uw beleggingshorizon tot 6 maanden of 1 jaar beperken niet pertinent. De prijs van financiële activa evolueert namelijk in functie van (on)verwachte informatie en evenementen, al dan niet eigen aan het bedrijf en met een regelmaat die erg moeilijk of zelfs onmogelijk in te schatten valt. Om de risico's gelinkt aan de algemene fluctuaties van de markten, de conjunctuurschommelingen of simpelweg het gebrek aan interesse voor bepaalde aandelen (wegens niet "in", weinig opgevolgd...) te beperken, raden we u aan een beleg-gingshorizon van minimum 5 jaar voor ogen te houden.

 

Dit gezegd zijnde, volgen nu een aantal koopwaardige aandelen, waaronder 5 Belgische en 5 buitenlandse, die volgens ons de beste opportuniteiten bieden voor de rest van 2015 gezien hun verhouding risico/rendement.

 

Deze 10 aandelen werden individueel geselecteerd en dit enkel op basis van hun rendementsvooruitzichten rekening houdend met het risico dat ze inhouden. Maar opgelet, opdat uw portefeuille voldoende gediversifieerd en evenwichtig samengesteld zou zijn vanuit een sectorieel en geografisch standpunt, volstaat het niet om enkel deze aandelen te kopen. We raden ze u dan ook alleen aan (voor maximum 25 % van uw vermogen) ter aanvulling of ter diversificatie van uw globale portefeuille

 

Euronav

Gimv

TINC

Umicore

Vastned Retail Belgium

Barclays Bank

Bell

GDF Suez / Engie

Veolia Environnement

Western Union

 

Deel dit artikel