Analyse
Week in het teken van Fed-discours 3 jaar geleden - vrijdag 8 mei 2015

De Federal Reserve maakt zich zorgen over de waardering van de Amerikaanse aandelen, wat het vertrouwen van de markten een deuk gaf.

Vrijdagmiddag klokte de S&P 500 af op -1 % ten opzichte van een week voorheen. De Stoxx Europe 50 verloor 1,3 % als gevolg van de Griekse kwestie en de remonte van de langetermijnrentevoeten. De Bel 20 ontsnapte niet aan de dalende tendens en verloor deze week 1,5 %.

 

Markten

Rekening houdend met de vrij hoge niveaus die de beurzen bereikten, is het normaal dat de markten wat gevoeliger zijn. Maar wat de Fed ook zegt, al zijn Amerikaanse aandelen verre van goedkoop, hun koers ligt niet zodanig hoog dat u ze zomaar allemaal zonder onderscheid van de hand moet doen. Overigens werden bedrijven die povere resultaten bekendmaakten door de markten afgestraft.

 

Ook op de obligatiemarkten viel deze week wat paniek te merken: zo veerden de rentevoeten op 10 jaar plots op (1,105 % voor Belgische rente op 10 jaar). Dit was het gevolg van het wegebbend risico op deflatie, het vooruitzicht van de toenemende groei in Europa, een golf van nieuwe emissies...

 

Aandelen

– AB InBev (niet meer verkopen, houden) boekte een beter dan verwachte prestatie dankzij zijn premiummerken.
– Adidas (verkopen) maakte kwartaalcijfers bekend waaruit nog niet kan worden afgeleid of het groeiplan en de doelstellingen wel geloofwaardig zijn. We blijven dan ook voorzichtig.
– Ageas (houden) kon een puik kwartaalrapport voorleggen en zal opnieuw een deel van zijn complexe schuldinstrumenten van het Fortis-verleden uit de markt halen.
– Axa (kopen) boekte over het vorige kwartaal een omzetstijging van 10 % en bevestigt zijn doelstellingen voor heel 2015. De koersklim is nog niet op zijn einde. Ook blijven we u dit aandeel aanraden voor een eerste belegging op de beurs.
– Brederode (houden) heeft in het 1e kwartaal zijn portefeuille zien evolueren in lijn met de markt. We schatten de intrinsieke waarde in op 48,80 EUR. De decote ligt lager dan 25 % en zal waarschijnlijk niet meer krimpen, gezien de weinig transparante tak private equity een belangrijk deel uitmaakt van de portefeuille.
– D’Ieteren (verkopen) verloor in april marktaandeel in de autoverkopen. Over de eerste 4 maanden van 2015 daalden de verkochte volumes met 2,5 %. De Belgische autosector verloor op zijn beurt 1,6 %. Het jaarbegin was voor de Belgische autosector dus zwakker dan voorzien. Het risico op een lichte daling over heel 2015 wordt zo iets groter.
– GBL (houden) maakte een kwartaalwinst tot 0,95 EUR per aandeel bekend, die 2,7 maal hoger ligt dan een jaar geleden. De recurrente liquiditeitenstroom (vooral dividenden van belangen) is min of meer stabiel gebleven. De winststijging is afkomstig van de verkoop van alweer een deel van de Total-aandelen en de herwaardering van de financiële instrumenten. De decote blijft conform het historisch gemiddelde.
– Repsol (kopen) slaagt erin het hoofd te bieden aan de daling van de olieprijs. Wel verloor de kwartaalwinst 6 % ten opzichte van een jaar voorheen. Maar indien men geen rekening houdt met de uitzonderlijke elementen, ging de winst er met 74 % op vooruit dankzij de raffinage.
– Retail Estates (verkopen) lanceert een kapitaalverhoging om zijn expansie te financieren. Hoewel de nieuwe aandelen met een fikse korting tegenover de beurskoers naar de markt worden gebracht zouden we niet intekenen.
– Société Générale (houden) maakte voor zijn Russische activiteiten rode kwartaalcijfers bekend (en zal er het hele jaar nog in de rode cijfers blijven) en een minder goed globaal kwartaalresultaat dan zijn concurrenten.
– Het kwartaalresultaat van Solvay (verkopen) werd opgepept door de zwakke euro en is conform onze verwachtingen (omzet: +6 %, bedrijfswinst: + 12 %), vooral dankzij de divisie advanced Materials, die werd geboost door de sterke vraag van de auto- en smartphonesector. We handhaven onze winstramingen en menen dat de koers nog overdreven optimistisch is.
– Western Union (kopen) zou volgens de geruchtenmolen zijn (kleinere) concurrent MoneyGram kunnen overnemen, wat de druk op de prijzen lichtjes zou doen afnemen in de sector. Ook zou de groep zo sterker in haar schoenen staan en beter kunnen opboksen tegen de concurrentie. Momenteel ontkent Westeren Union echter de geruchten.

 

Op de agenda

– Maandag 11 mei: kwartaalresultaat van Ontex
Dinsdag 12 mei: kwartaalresultaat van Deceuninck, Agfa, EVS, KBC, Aedifica, Allianz (resultaat in detail), Vivendi; uitkering dividend van Telefónica (0,40 EUR bruto)
– Woensdag 13 mei: kwartaalresultaat van Cofinimmo, Bekaert, Deutsche Telekom, Cisco, Wolters Kluwer, IBA, Kinepolis, Befimmo, Montea; uitkering dividend van Axa (0,95 EUR bruto).
– Donderdag 14 mei: kwartaalresultaat van Telefónica; uitkering dividend van Apple (0,52 USD bruto).
– Vrijdag 15 mei: uitkering dividend van Abbott (0,24 USD bruto), Renault (1,90 EUR bruto).

 

Deel dit artikel