Analyse
KBC: goede start van het jaar 3 jaar geleden - woensdag 13 mei 2015

2015 werd erg sterk ingezet, maar voorzichtigheid voor de toekomst weinig transparantie, nieuwe regelgeving, moeilijke marktomgeving…) blijft geboden.

We kopen KBC daarom niet.
HOUDEN.

 

Ondanks de dip die de wereldeconomie beleefde, de aanhoudend lage rentevoeten en hogere bankentaksen kon KBC puike kwartaalcijfers voorleggen. T.o.v. het vorige kwartaal klom de winst met 7,8 % en zelfs met 47 % t.o.v. een jaar geleden. Dat was vooral te danken aan de sterk stijgende commissies (klanten ruilen laagrentend spaarboekje in voor andere producten, bv. fondsen, waarop de bank commissies verdient) en goede resultaten van de schadeverzekeringstak (stijgende verkoop, minder schadelasten). De thuismarkten België en Tsjechië boerden goed en de tak internationale markten (Hongarije, Ierland), eerder sterk getroffen door waardeverminderingen op kredieten, kroop uit het rood. KBC voldoet ruim aan de solvabiliteits- en liquiditeitseisen en wil de resterende 2 miljard Vlaamse overheidssteun (plus boetes) vóór eind 2017 terugbetalen. Over 2015 is er geen dividend (eerder aangegeven). Zo hoeft KBC ook geen intresten op die steun te betalen. Maar vanaf 2016 voorziet het wel weer elk jaar een dividend. We houden onze winst per aandeel op 4,25 EUR in 2015 en 4,16 EUR in 2016 (wel dividend, dus afgeroomd door intrest op staatsteun).

 

Koers op het moment van de analyse: 60,64 EUR

 

KBC is een Belgische bankverzekeraar met een tweede thuismarkt in Centraal- en Oost-Europa. KBC heeft de ambitie een onafhankelijke, middelgrote bankverzekeraar te zijn voor particulieren en middelgrote ondernemingen.

 

Deel dit artikel