Analyse
April: beurzen gingen nog hoger! 3 jaar geleden - dinsdag 5 mei 2015

Na de spectaculaire stijging van de afgelopen maanden gingen de beurzen er in april opnieuw op vooruit. Maar door het euroherstel is het rendement voor de belegger in euro in april in het rood gekleurd (-1,1 %). Sinds begin dit jaar won de belegger in euro gemiddeld niet minder dan 14,5 %.

Munten: het verschil in monetaire politiek tussen de VS en de eurozone zal de dollar tegenover de euro ondersteunen.
Obligaties: gezien de massale aankoop van de Europese Centrale Bank is een bruuske stijging van de rendementen weinig waarschijnlijk.
Beurzen: rekening houdende met de winstvooruitzichten van 2015 flirten de beurzen met een waardering die flink boven het historische gemiddelde ligt, Zowel in Europa als in de VS. Maar de groeivooruitzichten zien er solider uit in de VS dan in Europa.
Blijf dan ook voor uw beleggingen de voorkeur geven aan Amerikaanse aandelen boven aandelen uit de eurozone.
Neem uw winst op de Chinese aandelen die u aanhoudt deels op. Wij raden u aan tot 10 % in het land te beleggen.
En raadpleeg
onze strategie. 

 

Euro

De euro die op 13 april nog het dieptepunt van 1,05 USD bereikte, heeft zich spectaculair hersteld en sloot de maand af op 1,12 USD. Er liggen verschillende redenen aan de basis van dit herstel. Ten eerste trekt de eurozone, met een goedkope euro tegenover de dollar, Amerikaanse beleggers aan die op zoek zijn om goede zaakjes te doen. Het aantal bedrijfsovernames zit in de lift terwijl het ontwaken van de beurzen buitenlands kapitaal aantrekt. Daarnaast is er opnieuw een dialoog tussen Griekenland en zijn europartners in tegenstelling tot het dovemansgesprek van voorheen, hoewel een oplossing nog niet is gevonden. In de VS ten slotte hebben enkele gemengde macro-cijfers (investeringen, detailhandelsverkopen, werkloosheid, groei,…) voor een uitstel van een renteverhoging gezorgd.

 

Rentevoeten

De Duitse rente op 10 jaar, die midden april bijna op 0 % stond, herstelde plots furieus tot 0,30 %. Deze stijging gold voor de hele eurozone en voor alle looptijden. De toename is het gevolg van een correctie, nadat de rentevoeten 0 % of negatief waren en dat zelfs voor de langste looptijden. Het had toen eigenlijk weinig zin om obligaties te kopen. Dit is vandaag extra het geval nu het risico op deflatie wat naar de achtergrond is verdrongen.

 

Beurzen

Op wereldvlak staat enkel de beurs van Athene sinds 1 januari in het rood (-14,3 %).
Het rendement dat door de belegger in euro op de beurzen in de eurozone tijdens de eerste vier maanden is geboekt (+17,6 %), moet niet echt onderdoen voor de rendementen op de beurs van Londen (+14,3 %), New York (+10,5 %), Tokio (+22,9 %) en China (+32,6 %), onze keuzes op aandelenvlak.

 

Wat de Chinese beurs betreft, die zich dicht bij de toppen van 2007 bevindt, zijn we wat voorzichtiger geworden. De beurshausse staat immers in schril contrast met de huidige economische vertraging. En de oncontroleerbare explosie van krediet baart ons zorgen, net als de gekte bij kleine speculanten die zich op de beurs gooien na te zijn ontgoocheld door de vastgoedmarkt.

 

De beurzen profiteren over het algemeen van zeer gunstige omgevingsfactoren die zouden moeten aanhouden. Naast de lage rentevoeten en de eurodaling duwen ook de daling van de grondstoffenprijzen, goedkoop krediet en het prille herstel van de eurozone (dat reeds tanende is?) de beurzen hoger. De sterke stijging van het aantal fusies en overnames, dat opnieuw op hetzelfde hoge peil ligt van voor de crisis in 2008, zorgt voor speculatie.

 

In Europa stellen de eerste bedrijfsresultaten beleggers gerust. Gemiddeld wordt er een winstgroei van 19,6 % verwacht in het 1e kwartaal voor de 600 grootste Europese bedrijven.

 

In de VS zal de eindbalans minder gunstig zijn. Voor het ogenblik dalen de winsten onder druk van de energiesector met 2,8 %. Zonder deze sector stijgen de winsten nog met 5,6 %.

 

Deel dit artikel