Analyse
TINC: alweer een beursintroductie! 3 jaar geleden - dinsdag 28 april 2015


The INfrastructure Company, een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt in voornamelijk operationele publieke en private infrastructuur, trekt naar de Brusselse beurs.

Interessant dividendaandeel. Van 28/4 tot en met 8/5 (vervroegde afsluiting mogelijk vanaf 6/5) kan u intekenen op de beursintroductie van TINC. De uitgifteprijs zal tussen 10,40 en 11,40 EUR liggen. De eerste notering is op 12/5. Bij overinschrijving krijgt u een voorkeursbehandeling bij KBC/CBC, Bolero, Belfius en Bank Degroof.

U MAG INTEKENEN.

 

TINC is ontstaan uit het investeringsfonds DG Infra+ dat Dexia (nu Belfius) en Gimv in 2007 oprichtten om in infrastructuurprojecten te investeren. De gediversifieerde portefeuille (±150 miljoen) omvat 12 volledig operationele projecten in België (11) en Nederland (1): Publiek-Private Samenwerkingen (PPS), energie- en overige infrastructuuractiva. Het gaat o.m. om stukken autosnelweg, traminfrastructuur, een gevangenis, windmolenparken op land en in zee, zonneenergiesystemen, een parkeergarage…

 

Hoe verdient TINC geld?

TINC wil zijn portefeuille jaarlijks doen groeien met enkele nieuwe investeringen. Het heeft voor de tweede helft van 2018 al engagementen voor 2 PPS in wegeninfrastructuur. Intussen worden de bij de beursgang opgehaalde middelen in andere projecten geïnvesteerd. Die investeringen bestaan uit kapitaalparticipaties of achtergestelde leningen die zichzelf tijdens de levensduur (20 tot 30 jaar) terugbetalen en daarbovenop elk jaar een vaste vergoeding (niet afhankelijk van aantal gebruikers) opleveren. De toekomstige kasstromen zijn daarmee duurzaam en erg voorspelbaar en het risico klein (financieringen tegen vaste rentevoet voor de hele duur, dus geen renterisico). De middelen die zo terugvloeien worden deels geïnvesteerd in nieuwe projecten en deels uitbetaald als dividend. Na de beursintroductie, waar de twee grootste aandeelhouders Gimv en Belfius geen aandelen zullen verkopen, zal TINC volledig schuldenvrij zijn.

 

Voor wie interessant?

TINC wil een dividendaandeel zijn en mikt voor de eerste 3 jaren op een dividendrendement van minstens 3,19 % netto op de intekenprijs (±0,35 EUR). Naargelang het aantal projecten groeit, zou ook het dividend lichtjes moeten toenemen. Hoge groeicijfers en spectaculaire koerswinsten moeten niet meteen verwacht worden. Het aandeel is weggelegd voor beleggers die houden van stabiliteit en een mooie jaarlijkse dividenduitkering. Let wel, ondanks het geringe risico (1) dat we TINC aanmeten is er geen enkele zekerheid uw inleg te kunnen recupereren en omtrent het dividend.

 

Deel dit artikel