Analyse
Deutsche Bank: herstructurering overtuigt niet echt 3 jaar geleden - woensdag 29 april 2015

De krijtlijnen van de herstructurering zijn nu duidelijk maar volstaan na de ontgoochelingen van de voorbije jaren niet om ons advies te wijzigen.

VERKOPEN.

 

De aangekondigde herstructurering gaat in de goede richting, maar we betreuren het gebrek aan precieze cijfers over de beoogde rentabiliteit per activiteit. Deutsche Bank gaat zich ontdoen van Postbank (detailbank, zal wellicht apart naar de beurs worden gebracht), gaat zich hercentreren op meer rendabele activiteiten als zakenbank, en investeren in de tak vermogensbeheer. Er werden ook aanzienlijke kostenbesparingen aangekondigd om de kosten op een meer sectorconform niveau te brengen. Alles bij mekaar mikt Deutsche Bank tegen 2020 op een rendement op eigen vermogen van minstens 10 %, wat vrij voorzichtig is (de meest dynamische banken mikken op minstens 12 %). Het resultaat voor het eerste kwartaal bleef opnieuw onder onze verwachtingen. De prestaties van de beursbank (trading) zijn goed, maar de stijging van de kosten (excl. voorzieningen voor geschillen) weegt op de rentabiliteit. Voor 2015 tippen we op basis van een eerste analyse op een resultaat in de buurt van 0, rekening houdend met de erg zware herstructureringslasten (2,60 EUR per aandeel). Voor 2016, uitgaand van een matige groei van de activiteiten gekoppeld aan de financiële markten, mikken we op een winst van 2,40 EUR per aandeel.

 

Koers op het moment van de analyse: 28,56 EUR

 

Deutsche Bank is eerst en vooral een zakenbank (diensten aan bedrijven, trading). Daarnaast is ze ook een retailbank en een privé bank (vermogensbeheer, nr. 1 in Duitsland).

 

Deel dit artikel