Analyse
Aedifica: stevige expansie loont 3 jaar geleden - woensdag 8 april 2015

Het halfjaarresultaat bewijst dat de inspanningen om de groei te boosten een positieve impact hebben op de winst.

Maar gezien de koers bijna 62 % boven de intrinsieke waarde (38,63 EUR) ligt en het rendement 2,7 % bedraagt, is het aandeel duur.
VERKOPEN.

 

In het 1e halfjaar (sluiting boekjaar: 30/06) kwam de winst per aandeel uit op 1,08 EUR (beter dan verwacht). We trokken dan ook onze winstraming voor dit boekjaar op tot 2,20 EUR (2,13 voorheen). En daar Aedifica zijn dividendraming verhoogde tot 1,70 EUR netto (1,64 voorheen), tippen wij nu op 1,70 EUR (1,66 voorheen). Voor de 2 eropvolgende jaren mikken we op een winst per aandeel van telkens 2,25 EUR en op dividenden van respectievelijk 1,73 en 1,75 EUR netto. Wel vallen nieuwe kapitaalverhogingen te verwachten waardoor de winst (althans tijdelijk) kan verwateren. Doordat de portefeuille in het 1e halfjaar in waarde toenam (+23,7 %), klom de schuldgraad immers tot 52,1 %. Dit is deels te wijten aan de aankoop van seniorenhuisvesting (voor een deel in Duitsland), een segment dat 70 % van de portefeuille bestrijkt, terwijl het klassieke residentieel vastgoed goed is voor 15 %, gemeubeld vastgoed voor 7 % en hotels e.a. voor 8 % (89 % in België, 11 % in Duitsland). De bezettingsgraad bedraagt 97,7 % voor het ongemeubelde en 73,2 % voor het gemeubelde deel (maar de GVV voorziet meer dan 80 % in het 2e halfjaar).

 

Koers op het moment van de analyse: 62,99 EUR

 

De openbare gereglementeerde vast-goedvennootschap (ex-vastgoedbevak) Aedifica is actief op het vlak van rusthuizen, ongemeubelde woningen, gemeubelde appartementen en hotels in België en in Duitsland.

 

Deel dit artikel