Analyse
Qrf: uitbreiding portefeuille loopt trager 3 jaar geleden - maandag 9 maart 2015

De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (23,13 EUR) bedraagt  20,6 % en het rendement 3,5 % netto.

Dit is redelijk vergeleken met de andere vastgoedvennootschappen. Qrf is wel speculatiever getint dan Vastned Retail Belgium of Retail Estates. 
KOPEN.

 


Hoewel Qrf minder investeerde dan voorzien (26,1 t.o.v. 35 miljoen), boekte het in 2014 een winst per aandeel van 1,40 EUR, wat hoger is dan wat bij de beursgang eind 2013 werd vooropgesteld (1,34 EUR). Het nettodividend (uitkering 26/05) bedraagt zoals verwacht 0,975 EUR. De portefeuille van Qrf is nu 139,2 miljoen waard. In 2014 verwierf het 7 panden (Tongeren (2), Dendermonde, Antwerpen, Leuven, Heist, Hasselt) waarvan de laatste begin september. De totale waarde van de panden daalde ±1 % op 1 jaar. De bezettingsgraad is 96 % (99,7 % met huurwaarborgen) en de schuldgraad 45,4 %, waardoor Qrf over een zekere marge beschikt om extra investeringen te doen. Enige donderwolk is een geschil met de fiscus (BTW). Qrf betaalde in dit kader een bedrag (0,20 EUR per aandeel) maar hoopt dit te recupereren van de vorige eigenaars van een pand in Hoei. De winstgroei zal afhangen van de overnames en de verhuursituatie. Qrf mikt zelf op een minstens even hoog dividend. Voor 2015, 2016 en 2017 tippen we op een winst per aandeel van 1,45, 1,48 en 1,50 EUR en een nettodividend van 1,02, 1,04 en 1,05 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse : 27,90 EUR

 

Qrf is een GVV (ex-bevak) die vooral in Belgisch commercieel binnenstedelijk vastgoed investeert.


Deel dit artikel