Analyse
Leasinvest Real Estate: te veel onzekerheid 3 jaar geleden - donderdag 26 maart 2015

De schuldgraad is vrij hoog (54,3 %) en voor de volgende jaren hangen een aantal onzekerheden in de lucht.

Het nettorendement bedraagt ±3,7 % en de koers ligt 37,3 % boven de intrinsieke waarde.
HOUDEN.

 

Het resultaat 2014 lag iets onder onze verwachtingen: de winst per aandeel kwam uit op 5,28 EUR (t.o.v. onze raming: 5,38 EUR) en het dividend op 3,4125 EUR netto (t.o.v. 3,45 EUR). De bezettingsgraad op 31/12 bedroeg 96,2 %. Voor 2015 voorziet Leasinvest een winstdaling door het vertrek van huurders: zo verliet Sal. Oppenheim op 31/12/2014 een gebouw in Luxemburg (te renoveren) en zal de Japanse Ambassade zich in 06/2015 terugtrekken uit een gebouw in Brussel (zwaar te renoveren). Ook zal de GVV een deel van Canal Logistics verkopen. Dit alles zal niet worden gecompenseerd door de inkomsten van de 8 commerciële panden gekocht in Zwitserland eind 2014. Ook kan de GVV de roerende voorheffing op het belang in Retail Estates wellicht niet recupereren (ze ging in beroep). Voor 2015 tippen we op een winst van 4,90 EUR per aandeel en een dividend van 3,45 EUR netto (Leasinvest verwacht een op zijn minst stabiel dividend). Voor 2016 mikken we op 5,20 EUR per aandeel en een dividend van 3,53 EUR netto. Na de verkoop van de 2e fase van Canal Logistics, zal de portefeuille bestaan uit: 46 % commerciële panden, 36 % kantoren en 18 % logistiek (Luxemburg: ±60 %, België: 35 %, Zwitserland: 5 %).

 

Koers op het moment van de analyse: 94,00 EUR

 

Vastgoedbevak die investeert in vastgoed van alle aard uitgezonderd in residentieel vastgoed; actief in België en Luxemburg.info

 

Deel dit artikel