Analyse
Crowdfunding: alternatief voor klassieke beleggingen? 3 jaar geleden - donderdag 26 februari 2015

Bij crowdfunding of crowdfinancing doen innovatieve start-ups en organisaties veelal via online platformen een beroep op een grote groep mensen (a crowd) om projecten gefinancierd te krijgen of betaalbare leningen te vinden.

Opgelet: crowdfunding is geen alternatief voor uw spaarrekening! Sparen is in principe risicoloos en uw geld blijft op elk moment beschikbaar. Wie geld steekt in een crowdfundingproject, moet beseffen dat hij met dat geld risico's loopt en het in het slechtste geval zelfs nooit meer zal terugzien.
Momenteel is een strakkere regelgeving dringend nodig. Als beleggers weten dat ze degelijk geïnformeerd en beschermd zijn, zullen ze zich sneller aan crowdfunding wagen. Dat zal de ontwikkeling van het systeem bevorderen, en tegelijk dus ook de dynamiek voor de bedrijven!

 

Drie types crowdfunding

– Beleggen: veelal wordt u aandeelhouder van de onderneming in kwestie en krijgt u een deelname in de winsten van het project.
– Lenen: renteloos of met interest, ook wel crowdlending genoemd.
– Sponsoring: u verleent financiële steun aan een project in de wetenschap dat u uw inleg niet zult recupereren (hooguit soms voordelen in natura: bioscoop- of theatertickets, kopie van kunstwerk, enz.). Het gaat hier niet om een belegging en we gaan er in deze context dan ook niet verder op in.

 

Diversifiëren ja, vervangen neen

Gaat het om een deelname in het kapitaal of in de winsten van een onderneming, dan mag u het als een speculatieve belegging beschouwen. Als u aan crowdfunding deelneemt, doet u dat dus maar beter alleen met het (kleine) gedeelte van uw vermogen waarvoor u bereid bent risico's te aanvaarden, en als aanvulling op een al goed gediversifieerde beleggingsportefeuille.

 

En dan nog wedt u maar beter niet op 1 paard! Gelukkig wordt in België voor de meeste projecten een plafond van 1 000 euro inleg per persoon toegepast, wat het risico verkleint en een stimulans is om voor meer dan 1 project te kiezen.

 

Weloverwogen

Als u met uw centen de aangroei van uw vermogen een extra duwtje wil geven, laat u dan niet leiden door uw affiniteit voor een bepaalde sector of door de aantrekkelijke manier waarop iets wordt voorgesteld. Het aantal projecten dat echt een voltreffer wordt, is niet zo groot!

 

U moet dus eerst de kansen op succes inschatten. Maar tot op heden is er weinig onafhankelijk advies voorhanden. Bij de uitgifte van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen, dient er een prospectus te zijn dat gecontroleerd werd door een bedrijfsrevisor en goedgekeurd werd door de FSMA. Maar die regel geldt niet voor crowdfunding indien de beleggers maximaal 1 000 euro mogen investeren en het project niet meer dan 300 000 euro inzamelt via crowdfunding.

 

Het is dus aan u, als belegger, om na te gaan wat de risico's en winstkansen zijn, in welke mate hetgeen beweerd wordt ook correct is, en of het om realistische doelstellingen gaat dan wel om dromerij. Natuurlijk mag u niet elk risico schuwen, anders blijft u beter gewoon bij uw spaarrekening. Bij gebrek aan een wettelijk kader is de kwaliteit van de beschikbare info sterk afhankelijk van de ernst van de projecteigenaar en het platform dat hij gebruikt.

 

Projeten en plateformen

Om een crowdfundingproject te lanceren, doen kandidaatondernemingen een beroep op gespecialiseerde platformen die hen helpen om het project bekend te maken bij het publiek:
– MyMicroInvest is een platform dat zich toespitst op innoverende projecten van bedrijven en start-ups. Het reikt veel informatie aan over goed gedocumenteerde projecten. Zo zamelde het 99 900 euro kapitaal in voor Domobios, een start-up die een nieuwe methode ontwikkelde om huisstofmijten te bestrijden.
– Socrowd biedt renteloze leningen aan voor projecten met een sociale dimensie. Het financierde tot dusver 110 projecten en bracht o.a. 45 000 bijeen voor de renovatie van de gebouwen van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM).
– Appsfunder mikt op projecten die nieuwe applicaties ontwikkelen voor tablets en smartphones (maar het leeft de wetgeving niet na want het biedt de mogelijkheid om zonder prospectus meer dan 1 000 euro ineens te investeren).
– KBC Bolero crowdfunding is het kersverse platform van bankgroep KBC.
– SonicAngel richt zich specifiek op projecten in de muzieksector.
– Crofun en Look&Fin bieden financiering aan via leningen.

 

Sommige projecten worden gefinancierd via buitenlandse platformen (Nederland, VS, enz.)

 

Tot slot is er een vrij groot aanbod aan vastgoedprojecten dat niet via een platform verloopt. Ofwel helpt u de bouw van een pand te financieren en eens het verkocht is, recupereert u uw centen met interest. Ofwel stapt u in het kapitaal van een vennootschap die een pand aankoopt en vervolgens verhuurt. Voor dit type projecten is er o.i. te weinig controle op de beloofde rendementen en is de kans op belangenconflicten vaak groot.

 

Wees voorzichtig!

– De eerste vragen die u zich moet stellen, zijn dezelfde als bij elke risicodragende belegging. Is mijn financiële buffer (onverwachte grote uitgaven) voldoende groot? Kan ik mijn kapitaal voldoende lang missen? Ben ik bereid om mijn inleg eventueel te verliezen?
– Kies voor een ernstig platform, waar geen plaats is voor oplichters of slecht onderbouwde projecten. Platformen die selectief zijn in hun projectkeuze en die ook controle uitoefenen. Check op hun website hoe ze te werk gaan en op welke manier ze communiceren.
– Is het platform minder bekend, probeer dan te achterhalen waar het gevestigd is, door wie het geleid wordt, of het projecten controleert, info natrekt, enz.
– Gaat het om een bedrijf dat op zoek is naar kapitaal, verifieer ook dan door wie het geleid wordt, wie de aandeelhouders zijn, in welke mate het geloofwaardig is.
– Neem de tijd om inzicht te krijgen in elk project en de risico's die eraan verbonden zijn. Hebben de projecteigenaars al bewezen ervaring? Zijn er andere investeerders die hen vertrouwen?
– Wees op uw hoede voor onevenwichten tussen het geboden rendement en de risico's (bijv. 100 % kans dat u uw kapitaal verliest, maar anderzijds een winstdeelname die begrensd is).

 

Waar wij op staan

Beleggers voorstellen om in een investering in te stappen zonder hen een minimum aan informatie te geven en zonder dat er enige controle van toepassing is, is onaanvaardbaar. De consument heeft o.i. recht op een aantal waarborgen:
• Minimale informatieverstrekking
– Risico's project en maatregelen om die te beheersen
– Kritische succesfactoren
– Samenvatting financieel plan van het project, toegang tot volledig plan
– Overzicht financiële situatie van het bedrijf, toegang tot balansen
– Overzicht kosten verbonden aan de operatie
– Opvolging financiële situatie bedrijf
– Validering financiële gegevens door externe partij (bijv. boekhouder)
– Voor leningen: voorwaarden, interest, looptijd, vervroegde uitstap mogelijk?
– Voor kapitaaldeelnames: minimale termijn; is verkopen mogelijk?

 

• Bedenktijd: mogelijkheid om zich te bedenken na impulsieve beslissingen.

 

• Voor de platformen:
– Verplichte verificatie projecteigenaars en projecten
– Verstrekte info laten valideren door externe partij
– info en communicatie begrijpelijk voor breed publiek...

 

Deel dit artikel