Analyse
Beurzen zetten jaar stevig in 3 jaar geleden - maandag 2 februari 2015

De beurzen zetten 2015 goed in, althans voor de belegger in euro. Hoe dan ook blijven we de voorkeur geven aan aandelen.

In januari kwam het totaalrendement van de beurzen wereldwijd uit op 6,3 % en dat ondanks de neerwaartse herziening van de groei van de wereldeconomie in 2015 door de Wereldbank (+3 % ipv +3,4 %). Dit is te danken aan de depreciatie van de euro, op het laagste niveau sinds 2003 (-6,8 % op een maand, -17 % sinds de zomer.

 

In de VS en niet zozeer in Europa

De zeer lage rendementen op vastrentende producten pleiten in het voordeel van aandelen ondanks het feit dat de waardering vandaag in lijn van het historische gemiddelde ligt. De bedrijfsresultaten blijven vrij goed (in de VS zijn de reeds gepubliceerde cijfers voor het 4e kwartaal met slechts 3,5 % gestegen maar 9,2 % exclusief financiële instellingen). En de zwakke rentevoeten zullen het nemen van risico en de fusie- en overnamegolf blijven ondersteunen.

 

We twijfelen niettemin over de doeltreffendheid van de politiek van de ECB. De rentevoeten, die reeds zeer laag waren, zijn er tot nu toe niet in geslaagd om de economie nieuw leven in te blazen en de verbetering van de concurrentiekracht door de daling van de euro en de olieprijs moedigt ons niet aan om Europese aandelen aan te bevelen. De binnenlandse vraag blijft zwak en de groei op wereldvlak zal de export nauwelijks ondersteunen. En als de groei in de eurozone zou aantrekken, vrezen we dat de politieke klasse dat zal aangrijpen om de broodnodige structurele hervormingen niet door te voeren.

 

Zelfs al lijken Amerikaanse aandelen minder aantrekkelijk geworden na de dollarstijging, toch blijven ze een plaatsje krijgen in onze portefeuilles (10 % van de neutrale portefeuille op 10 jaar). We zullen in 2015 blijven winstnemen wanneer andere opportuniteiten zich voordoen maar gezien de goede gezondheid van de Amerikaanse economie (ondanks de groeidaling in het 4e kwartaal 2014) is er geen haast bij.

 

Zwitserland

Met de verrassende stopzetting van de grens van 1,20 CHF voor 1 EUR, een week voor de aankondiging van de ECB, wilde men komaf maken met een ondersteuningspolitiek die op termijn onhoudbaar was en te duur zou uitdraaien. Hoewel de beurs van Zürich op maandbasis 6,5 % heeft verloren, heeft de opmars van de CHF dit in euro meer dan goedgemaakt (+8,3 %). Buiten de Zwitserse banken en verzekeraars die een belangrijk deel van hun kosten in CHF hebben, zal de impact in euro beperkt zijn. Enkel ons advies op Zurich Insurance is veranderd: koop niet meer, houden.

 

Griekenland

De ECB-aankondiging heeft de gevaren van de gevreesde Griekse verkiezingsuitslag naar de achtergrond verdrongen. De onvermijdelijke herstructurering van de Griekse schulden zou moeten gebeuren zonder al te veel gevolgen voor de eurozone, hopend dat ze op een zachte manier wordt aangepakt (looptijd verlengen, rente verlagen,…). De impact van de overwinning van de extreem linkse partij werd enkel gevoeld op de Griekse beurs (-20,8 % in januari). De banken uit de eurozone zouden nauwelijks de gevolgen mogen voelen. Hun blootstelling in het land, gedeeld door vier sinds 2009, is vandaag beperkt.

 

België

We kunnen ten slotte de uitstekende prestatie van de Belgische beurs onderstrepen die heeft geprofiteerd van de vraag naar rendementswaarden (Belgacom, bpost, Cofinimmo, Befimmo,…) of bedrijven met heel wat dollarinkomsten (AB InBev, Delhaize, Nyrstar,…).

Deel dit artikel