Analyse
Wet Florange: dubbel stemrecht in Frankrijk 3 jaar geleden - donderdag 29 januari 2015

Door de inwerkingtreding van de wet "Florange" begin maart 2016 zal één van de principes van corporate governance officieel op losse schroeven komen te staan.

De Franse overheid zal er bijzonder goed van profiteren.

 

Straf voor minderheidsaandeelhouders

De wet Florange voorziet dat aandeelhouders die gedurende twee jaar nominatieve aandelen aanhouden (aandelen op naam opgenomen in het aandelenregister van een bedrijf) automatisch een dubbel stemrecht verwerven.

 

Wat op het eerste zicht een cadeau lijkt om aandeelhouders op lange termijn te belonen, is echter een straf voor minderheidsaandeelhouders, nl. privé beleggers en institutionelen die in de meeste gevallen hun aandelen niet op naam laten zetten omwille van de administratieve rompslomp die dit met zich mee brengt.

 

Probleem is dat door de wet Florange net deze aandeelhouders minder inspraak zullen hebben. Tijdens algemene vergaderingen zullen ze bijvoorbeeld onvoldoende macht hebben om bepaalde beslissingen tegen te houden. Ook vinden we het onterecht dat aandeelhouders die over nominatieve effecten beschikken, al na twee jaar een dubbel stemrecht verkrijgen. Hierdoor zullen activisten (aandeelhouders die de politiek van een bedrijf trachten te beïnvloeden) met minder middelen en minder geduld immers meer invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen van het bedrijf.

 

Wie zal er verder nog van deze beslissing profiteren?

Grote aandeelhouders zoals Bolloré, dat 5 % aanhoudt van Vivendi. Maar ook en vooral de Franse overheid. Dankzij de wet Florange zullen de beslissingen van de regering immers zwaarder doorwegen en dit zonder kapitaalinbreng. Ook zal ze zo een deel van haar aandelen kunnen verkopen zonder aan invloed te moeten inboeten. Ongetwijfeld zal ze hieraan een paar miljarden kunnen verdienen. Interessant gezien de huidige economische context.
Gezien de wet Florange in maart 2016 van kracht zal worden, moeten bedrijven of aandeelhouders (die minimum 5 % aanhouden) die hiermee niet akkoord gaan, dit jaar absoluut een statutenwijziging laten stemmen. Gebeurt dit niet, dan zal het na maart 2016 nog erg moeilijk zijn om deze nieuwe wet tegen te houden, gezien er een twee derde meerderheid nodig is om de statuten te laten wijzigen.

 

Deel dit artikel