Analyse
Société Générale: russische activiteit in penarie 3 jaar geleden - woensdag 7 januari 2015

Gezien de povere groeivooruitzichten kelderde de koers in 2014 met 17 % (t.o.v. -3,2 % voor de Europese banksector).

Ook op middellange termijn is er geen reden tot optimisme.
HOUDEN.

 

Société Générale boekt 5,5 % van zijn winst in Rusland. De inkomsten lijden echter onder de recessie die het land doorstaat. Ook zal de groep waarschijnlijk provisies moeten aanleggen gezien de mogelijke toename van het aantal niet afgeloste kredieten (verrekend in onze ramingen). Overigens is het Russisch eigen vermogen goed voor 10 à 15 % van het totale eigen vermogen. Mocht de waarde van het Russische belang tot nul worden herleid (worstcasescenario, o.i. weinig waarschijnlijk), dan zou de soliditeit van de groep afnemen en het resultaat in het rood belanden. Mogelijks zou de groep in dat geval haar dividend moeten afschaffen of zelfs een kapitaalverhoging lanceren om haar eigen vermogen aan te sterken. Verder zouden in 2015 gezien de slabakkende economie de inkomsten in de eurozone onder druk moeten blijven. Om de impact op de winst te beperken, gaat de bank dan ook op haar kosten bezuinigen. Mogelijks zal ze tegen eind 2015 meer dan de beoogde 900 miljoen besparen. (september 2014: 625 miljoen). We tippen op een winst per aandeel van 4 EUR voor 2014, op 3,80 EUR in 2015 (rekening houdend met boetes) en op 5 EUR in 2016.

 

Koers op het moment van de analyse: 33,425 EUR

 

Société Générale is een Franse bankgroep die zich toespitst op de internationale groei van haar retailbank en de gespecialiseerde financiële diensten, vooral in de rest van Europa en in het Middellandse Zeegebied.

 

Deel dit artikel