Analyse
Onze favoriete aandelen voor 2015: 5 Belgische en 5 buitenlandse 3 jaar geleden - maandag 29 december 2014

De beste opportuniteiten qua rendement/risico.

Om de risico's gelinkt aan de algemene fluctuaties van de markten, de conjunctuurschommelingen of simpelweg het gebrek aan interesse voor bepaalde aandelen te beperken, raden we u aan om een beleggingshorizon van minimum 5 jaar voor ogen te houden.
De 10 volgende aandelen werden individueel geselecteerd en dit enkel op basis van hun rendementsvooruitzichten rekening houdend met hun risico. Maar opdat uw portefeuille voldoende gediversifieerd en evenwichtig samengesteld zou zijn, volstaat het niet om enkel deze aandelen te kopen. We raden ze u dan ook enkel aan ter aanvulling of ter diversificatie van uw globale portefeuille.

 

 

Melexis

De chipbakker trok in 2014 drie maal zijn winstverwachtingen op en beleefde een absoluut recordjaar. Verder zal Melexis blijven profiteren van de groeiende automarkt wereldwijd (88 % van de verkoop aan klanten in de autosector), van de groei van het aantal halfgeleiders in auto's en de waarde ervan dankzij de aandacht voor milieu en veiligheid. Voor de periode 2013-2017 wordt de gemiddelde jaarlijkse groei van de vraag (in USD) van halfgeleiders voor auto's geschat op 7,2 %. Maar Melexis rekent erop het beter te doen door innovatie, investeringen in onderzoek en ontwikkeling (in samenwerking met klanten) en de voortdurende introductie van nieuwe producten. Het bedrijf realiseert bovendien hoge marges en heeft een uitgebreide product- en klantenportefeuille.

 

Atenor

In 2014 boekten de vastgoedprojecten van de groep een mooie vooruitgang en de marktomstandigheden voor de 2 projecten in Oost-Europa zijn enorm verbeterd. Atenor heeft vandaag een mature portefeuille: 9 van de 13 projecten bevinden zich in de commercialisatiefase en zullen de komende 3 à 4 boekjaren normaal aardige winsten genereren. Dit laatste zal op zijn minst voor een stabilisatie van het dividend op 1,5 EUR netto zorgen. Tegen de huidige koers betekent dit een nettorendement van zo’n 3,9 %.

 

Exmar

Exmar, actief in een segment van maritiem transport dat niet kampt met een overcapaciteit, zal blijven profiteren van de stevig blijvende transport-tarieven voor lpg en de totale bezetting van zijn schepen wat lng-activiteiten betreft. Op langere termijn zijn de contracten en opportuniteiten, zeker op het vlak van innovatieve projecten (schepen voor het vloeibaar maken van gas, mobiel ontginningsplatform…) veelbelovend. De slechte marktomstandigheden hebben Exmar ertoe verplicht om de beursintroductie van zijn lng-activiteiten in New York uit te stellen maar naar alle waarschijnlijkheid is uitstel geen afstel. Deze operatie zal de werkelijke waarde van het bedrijf blootleggen en een positieve impact hebben op de koers.

 

Gimv

Gimv zag zijn halfjaarwinst (30/9) meer dan verdubbelen. De investeringen van de voorbije jaren en de uitbouw van de portefeuille werpen vruchten af. De investeringsmaatschappij profiteerde van het gunstige klimaat en de stijgende bedrijfswaarderingen op de financiële markten om een pak participaties geheel of gedeeltelijk met veelal mooie meerwaarden te verzilveren. Maar intussen bouwt Gimv ook zijn portefeuille verder uit door groeiopportuniteiten voor de bestaande participaties te exploreren en door een aantal veelbelovende nieuwe investeringen aan te gaan. De onderwaardering t.o.v. de intrinsieke waarde is wel vrij beperkt (±6 %) maar het dividendrendement bijzonder aantrekkelijk (4,9 % netto). Gimv is dan ook nog steeds één van de aandelen die we kopen voor het gulle dividend.

 

Nyrstar

Het grote herfinancieringsplan van september is een kostelijke zaak gebleken maar is een succes geworden. Vandaag kan Nyrstar zijn financiële verplichtingen beter het hoofd bieden. Nyrstar blijft een zeer risicovol bedrijf en draait nog steeds verliezen maar de hogere zinkprijs en stevigere dollar zouden het plaatje snel kunnen bijkleuren. De sluiting van enkele grote mijnen de volgende jaren zal trouwens het aanbodtekort van zink vergroten. Dat zal de prijs en dus de winstgevendheid van Nyrstar, dat sinds 2009 zwaar in mijnen heeft geïnvesteerd, ondersteunen. Daarenboven hebben de onduidelijke intenties van de grote grondstoffentrader Trafigura, die recent een belang van meer dan 15 % heeft genomen in de groep, een speculatief tintje aan het aandeel gegeven.

 

IBM

De koers van IBM kon in 2014 niet profiteren van de opmars van de Amerikaanse beurs. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat de groep haar zeer ambitieuze doelstelling die ze begin 2011 formuleerde (een winst per aandeel van 20 USD tegen 2015) recentelijk moest laten varen. De koers houdt nu wel al rekening met de moeilijkheden die de groep heeft om haar groei aan te zwengelen. Volgens ons is IBM goed geplaatst om een nieuwe start te nemen. We vinden het aandeel oververkocht terwijl de groep bezig is een strategie te implementeren (nieuwe focus op software en IT-diensten) om haar winstgevendheid op te krikken en de omzettrend te keren. IBM, dat financieel sterk staat, zal zijn inkoopprogramma van eigen aandelen aanhouden en dat zal de koers ondersteunen.

 

Vodafone

Vodafone verbetert zijn dienstenpakket om nieuwe klanten aan te trekken (combipakketten vaste en mobiele telefonie, internet en tv) in het VK en in Europa. Zijn sterke aanwezigheid op de mobiele markt is een stevige basis om zijn nieuwe strategie (combipakketten) te kunnen doorvoeren. Gezien de recente goede resultaten verhoogden we onze winstverwachtingen voor het boekjaar 2014/15. De koers zou een stimulans kunnen krijgen door de aanhoudende fusie- en overnamegolf in de Europese telecomsector.

 

Kraft Foods Group

Kraft beschikt over een portefeuille sterke merken die toelaten de winstgevendheid te verhogen. Het bedrijf voert momenteel ook een kostenbesparingsplan door. De hoge cashflowgeneratie zorgt ervoor dat Kraft een weinig risicovolle onderneming is. Het aandeel is de voorbije maanden flink gestegen. Kraft beschikt echter nog over stijgingspotentieel, vooral als, zoals we verwachten, consumenten zich verder blijven richten naar merkproducten. Een evolutie die wordt aangedreven door de toegenomen koopkracht als gevolg van de gezonde situatie op de arbeidsmarkt.

 

Wal-Mart Stores

De consumptie van de Amerikaanse gezinnen zit opnieuw in de lift (economische groei + hogere koopkracht dankzij lagere olieprijs) terwijl Wal-Mart Stores door zijn dominante positie in de VS, de opening van buurtwinkels, zijn consistente lage prijzenpolitiek (die klanten aantrekt) en stevige financiële positie (beperkte schulden wat de opening van nieuwe winkels of overnames mogelijk maakt) uitstekend geplaatst blijft om een eventuele prijzenoorlog te winnen. Voorts zet de distributeur ook alsmaar forser in op de uitbouw van een volwaardig e-commerce-aanbod. We verwachten de komende jaren dan ook een gestage stijging van de winst en het dividend. De winst per aandeel zal overigens worden gestut door de inkoop van eigen aandelen.

 

Barclays Bank

Barclays voert momenteel herstructureringen door (kostenverlaging, hernieuwde focus…) om in de moeilijke economische omgeving zijn winstgevendheid te herstellen. Maar de markt blijft twijfelen over de capaciteit van het bedrijf om zijn doelstellingen te halen. Bovendien is er nog steeds de dreiging voor nieuwe boetes en een striktere regelgeving die Barclays en de hele sector boven het hoofd hangen. 2015 zou het jaar kunnen worden van een herontdekking van het aandeel door beleggers op voorwaarde dat Barclays punten scoort op het vlak van zijn herstelplan. Als men een hoog risico aanvaardt, is dit aandeel een gokje.

 

Deel dit artikel