Analyse
Zurich Insurance: voor dividendliefhebbers 3 jaar geleden - woensdag 12 november 2014

Al is het winstgroeipotentieel beperkt, het aandeel blijft gezien zijn gulle dividendenpolitiek, interessant voor beleggers die een regelmatig inkomen beogen.

KOPEN.

 

Het kwartaalresultaat leed onder een iets hogere belastingvoet dan voorzien en onder een lagere winst dan verwacht in de schadeverzekeringstak (-4 % t.o.v. een jaar voorheen; de kosten in deze tak klimmen lichtjes sneller dan de inkomsten). De inkomsten in de levensverzekeringtak (+4 %) gaan mooi hoger ondanks de moeizame context waarin deze divisie evolueert en het kostenbesparingsplan waaraan ze onderworpen is. Toch blijft de winstgevendheid en de soliditeit van de groep in lijn met haar beoogde doelstellingen. Bijgevolg handhaaft ze haar gulle dividendpolitiek. Voor het boekjaar 2014 tippen we op een dividend van minimum 17 CHF bruto (rendement van 6 % bruto). Om zijn politiek te handhaven, blijft Zurich kosten besparen en focussen op zijn meest dynamische activiteiten. In de loop van het 4e kwartaal zal het zijn Russische retailactiviteiten van de hand doen (met een uitzonderlijke kost van 2 CHF per aandeel). Rekening houdend met de zwakke economische vooruitzichten in Europa en de aanhoudende lage rentevoeten (de obligaties in portefeuille brengen maar weinig op) mikken we op een winst per aandeel van 23,50 CHF in 2014 (herstructureringsjaar), van 28 CHF in 2015 en van 30 CHF in 2016.

 

Koers op het moment van de analyse: 287,70 CHF

 

De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Zurich is aanwezig in 150 landen in Europa, Zuidoost-Aziƫ, Noord- en Zuid-Amerika. De groep is gespecialiseerd in schadeverzekeringen, maar is ook nog actief is in de tak leven.

 

Deel dit artikel