Analyse
CFE: schuldenlast blijft dalen 3 jaar geleden - maandag 24 november 2014

DEME doet het nog altijd goed en Ackermans & van Haaren oefent nu al zijn invloed uit op het beheer van de bouwtak.

We verwachten een forse stijging van het dividend 2014 maar de koers houdt er al rekening mee.
Verkopen.

 

Baggerdochter DEME (goed voor het gros van de winst van CFE) heeft een vrij zwak derde kwartaal achter de rug, maar over de eerste negen maanden van 2014 klom de omzet wel 4 % hoger (op vergelijkbare basis). Eind september vertoonde het orderboekje van CFE nog een daling van 10 % t.o.v. juni, maar intussen werd een groot contract binnengehaald voor werken aan het Suezkanaal. Die verbredings- en uitdiepingswerken zullen de vraag in de sector fors ondersteunen. In de weinig rendabele bouwtak lijden de bestellingen onder de zwakke conjunctuur en wil Ackermans & van Haaren (bezit 60,4 % van CFE) de verlieslatende activiteiten afbouwen. De cash die DEME genereert laat CFE toe om zijn schuldenlast verder terug te dringen (-32 % t.o.v. 30/06). Behoudens nieuwe grote investeringen zal dat AvH er wellicht toe aanzetten om daarvan mee te profiteren door de pay-out of aandeleninkoop op te krikken. Voor 2014 mikken we op een winst per aandeel van 6,03 EUR en een nettodividend van 1,31 EUR netto (+58 %!). Voor 2015 is een dividend van 1,60 EUR mogelijk als de pay-out tussen de 30 en 35 % stabiliseert. Tegen de huidige koers levert dat nettorendementen op van slechts 1,5 en 1,9 %.

 
 

Koers op het moment van de analyse: 88,55 EUR

 

CFE is een Belgische groep, actief in de bouw en in vastgoedpromotie; ze bezit daarnaast 50 % van het kapitaal van baggergroep DEME, die meer dan 80 % van de bedrijfswinst van de groep genereert. Vinci bezit 46,84 % van het kapitaal van CFE.Deel dit artikel